Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvor mange watt skal der til at koge en liter vand?

Dokument oprettet:25 Aug 2010
Senest ændret:24 Apr 2021

Kedel Man kan koge en liter vand ved både høj effekt (mange watt) og lav effekt. Spørgsmålet kræver en yderligere oplysning om, hvor lang tid man vil acceptere koge­proces­sen varer. Anvendelse af mange watt betyder, at kogningen går hurtigere end hvis kogekedlens effekt er lavere.

Kostprisen for den forbrugte el er nogen­lunde ens i begge tilfælde, afhæng­ig af, hvor meget varme der når at slippe ud i omgivelserne ved den lang­sommere proces.

Det skal undersøges, hvor mange watt der skal til for at koge én liter vand på ét minut. De nød­vendige oplysninger til udregningen er indsat i neden­stående skema.

Data for beregning
Størrelse Værdi
tstart 19 °C
tslut 100 °C
Δt 81 °C
t 60 s
cvand 4184 J/(kg·°C)
mvand 1 kg
ηkedel 0,84
Vandets starttemperatur direkte fra vandhanen tstart er målt til 19 °C. Vandet skal således opvarmes 81 °C for at nå koge­punktet på de 100 °C. Tidsvarigheden på 1 minut indsættes i grundenheden sekunder. Vands specifikke varme­kapacitet cvand varierer en smule afhængig af temperaturen. Den valgte værdi er gældende for 60 °C, ca midt imellem start- og sluttemperatur. Virkningsgraden for kogekedlen ηkedel på 0,84 er taget fra artiklen om virkningsgrader. Ved anvendelse af en kedel på en traditionel kogeplade vil virkningsgraden være væsentlig lavere, fx 0,50.

Den nødvendige varmemængde Q, der skal tilføres vandet, er lig med produktet af følgende faktorer: vandets masse m, den specifikke varmekapacitet c og temperaturændringen Δt.
Q = m · c · Δt = 1 kg · 4184 J/(kg·°C) · 81 °C = 338.904 J
Yderligere energi skal tilføres pga tab i elkedlen. Den elektriske energi E, der skal anvendes, udregnes som forholdet mellem den nødvendige varmeenergi Q og elkedlens virkningsgrad ηkedel.
E = Q/ηkedel = 338.904 J/0,84 = 403.457 J
Endelig kan den nødvendige effekt´P udregnes som forholdet mellem den elektriske energi E og den ønskede kogetid t.
P = E/t = 403.457 J/60 s = 6724 W
Næsten 7000 watt skal der til for at koge en liter vand på 1 minut.

En mere realistisk elkoger til husbehov har fx en effekt på 2400 W. Hvor længe er den om at koge en liter vand? Data fra ovenstående eksempel anvendes til udregningen.
t = E/P = 403.457 J/2400 W = 168 sek
168 sekunder, svarende til 2 minutter og 48 sekunder, vil det tage, hvis kedlens virkningsgrad svarer til de 84 procent, der er forudsat.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com