Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvad betyder 'beskyttelse mod indirekte berøring'?

Dokument oprettet:9 Sep 2010
Senest ændret:24 Apr 2021

Begrebet 'indirekte berøring' defineres i Stærk­strøms­be­kendtgørelsen afsnit 6 (SB-A6) som følger:

213.10    Indirekte berøring.
Personers eller husdyrs berøring af udsatte dele, der er blevet spændingsførende som følge af fejl.
En 'udsat del' defineres på følgende måde:
213.7    Udsat del.
Ledende del på elektrisk materiel, som kan berøres, og som normalt ikke er spænd­ingsførende, men som kan blive spændingsførende i tilfælde af fejl på grund­isolationen.
En elektrisk ledning i fx en vaskemaskine kunne vriste sig løs fra sin forbindelsesklemme pga rystelserne fra den roterende tromle, hvorved maskinens metalkapsling utilsigtet kunne komme i kontakt med den løsrevne leders blanke kobber og herved blive lige så farlig at røre ved som de elektriske ledninger. Metalkapslingen er i denne sammenhæng at regne for den udsatte del og berøring af vaskemaskinen, mens maskinen utilsigtet er blevet spænd­ingsførende på de ydre flader, er en indirekte berøring (indirekte berøring af de spændingsførende ledning­er).

Ifølge SB-A6 410.1 og 471.2.1 skal elektriske installationer beskyttes mod konsekvenserne af scenarier a la oven­stående, installationerne skal beskyttes mod indirekte berøring, populært benævnt BIB. Der er ganske få undtag­elser til kravet om beskyttelse jf 471.2.2, fx kabelbøjler, metalrør, der fører dobbeltisolerede kabler, eller hvis den udsatte del er meget lille (ca 50×50 mm) mv.

I SB-A6 oplistes 6 metoder, hvormed den påkrævede beskyttelse mod indirekte berøring kan tilvejebringes. I kapitel 47 og 48 opremses, i hvilke installationstyper de forskellige metoder kan finde anvendelse.

Beskyttelse mod indirekte berøring ved ekstra lav spænding beskrives i 411. Denne metode kan også finde anvendelse som beskyttelse mod direkte berøring. Når spændingen er tilstrækkelig lav elimineres risikoen for elektrisk chok.

Den påkrævede lave spænding, med henblik på at beskytte mod direkte berøring ved ekstra lav spænding, afhænger af installationstypen. I almindelighed er grænsen for SELV strømkredse som beskyttelse mod direkte berøring 25 V AC/60 V DC (411.1.4.3), men er der fx tale om installationer, der normalt er udsat for fugt eller vand, er grænsen sænket til 6 V AC/15 V DC (802.411.1). Er der tale om områder med badekar eller bruser kan metoden slet ikke anvendes som beskyttelse mod direkte berøring (701.411.1.4.3).

Bestemmelser for beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen er at finde i 413.1. Det er udstyr som overstrømsbeskyttelsesudstyr (smeltesikringer, automater og maksimalafbrydere) og fejlstrøms- eller fejlspændingsafbrydere, der kan yde en automatisk udkobling i fejlsituationer. Sidstnævnte fx ved elek­trode­gryder (809.471). Reglerne for anvendelse af udstyret til beskyt­telse mod indirekte berøring afhænger af installa­tion­ens systemjording (TN, TT eller IT). Karakteristisk for metoden er, at der skal en beskyttelsesleder med de spændingsførende ledere rundt i installationen. Det er beskyttelseslederen, der har forbindelse til brugsgen­stand­enes udsatte dele, som sørger for, at der i en fejlsituation løber en strøm, der er stor nok til at forårsage en udkob­ling af beskyttelsesudstyret.

Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation beskrives i 413.2. Beskyttelsen består i dobbelt- eller forstærket isolation i forhold til de spændingsførende dele. Kabler er fx typisk beskyttet mod indirekte berøring på denne måde. Dobbeltisolering opnås fx også ved enkeltisolerede ledere i plastrør (men naturligvis ikke i metalrør. Ikke desto mindre er enkeltisolerede ledere i metalrør tilladt jf Tabel 52-A og 471.2.2).

De hidtil nævnte metoder er almindeligt anvendte. Mere specielle er beskyttelse ved ikke-ledende områder i 413.3 og beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse i 413.4. Disse metoder må kun anvendes efter særlig tilladelse jf 471.2.1.2. Der er ikke nogle eksempler på tildeling af denne særlige tilladelse, metoderne anvendes ikke i Danmark.

Endelig er der beskyttelse ved separat strømkreds i 413.5. Shaver stikkontakten i badeværelset er et eksempel på anvendelse af denne metode. Den galvaniske adskillelse fra forsyningsnettet betyder, at man ikke får elektrisk chok ved berøring af blot den ene elektriske leder.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com