Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Superposition

Dokument oprettet:24 Mar 2008
Senest ændret:25 Mar 2017

I dette opslag demonstreres anvendelsen af superposition. Superposition kan anvendes til beregning af strømme og spændinger i et elektrisk kredsløb med flere spændings- og/eller strømkilder. Der tages udgangs­punkt i det samme elektriske kredsløb, som der bliver regnet på i artiklen om Kirchhoff's love.

Ved anvendelse af superposition regnes der på en enkelt kilde til strømme og spændinger i et kredsløb af gangen. Til slut summeres resultaterne i de enkelte strømveje (for at opnå viden om de samlede strømme) eller knude­punkter (for at opnå viden om de samlede potentialer i knudepunkterne).

Mens der regnes på strømme eller spændinger i kredsløbet, forårsaget af en enkelt strøm- eller spændings­kilde, skal de øvrige kilder til strømme og spændinger sættes ud af spillet. Spørgsmålet er hvordan?

En (uafhængig) spændingskilde sættes under udregningerne midlertidigt ud af spillet ved at erstatte spændings­kilden med en kortslutning mellem forbindelsespunkterne. En (uafhængig) strømkilde sættes midlertidigt ud af spillet ved at fjerne den og lade strømkildens forbindelsespunkter være afbrudt.

Det elektriske kredsløb, der skal regnes på, ser ud som følger:

Et elektrisk kredsløb med tre modstande R1 til R3 og tre spændingskilder E1 til E3. Hvor store er strømstyrkerne i de tre grene og hvilken retning har strømmene?
I eksemplet regnes der på strømme i de forskellige grene, men der kunne lige så vel regnes på potentialer i knude­punkterne i forhold til en valgt nulreference.

Der startes med at regne på de kredsløbsstrømme, der ville være resultatet af spændingskilden E1 alene. Med en enkelt spændingskilde er det forudsigeligt, hvilken vej strømmene vil gå i kredsløbet, nemlig fra plus til minus.

Spændingskilderne E2 og E3 er erstattet med kortslutninger for udeluk­kende at regne på de strømme, der vil være i kredsløbet forårsaget af den elektromotoriske kraft E1. Strømmenes retning er tegnet med pilespidser.
Erstatningsmodstanden, der består af 220 ohm i serie med to parallelle modstande på henholdsvis 150 ohm og 330 ohm, udregnes.
Strømmen I1 gennem R1 beregnes.
Strømmene I2 og I3 udregnes vha strømdelerformlen.
Så er det tid til at se på strømstyrkerne i kredsløbet med udelukkende E2 som spændingskilde.
Spændingskilderne E1 og E3 er erstattet med kortslutninger for udeluk­kende at regne på de strømme, der vil være i kredsløbet forårsaget af den elektromotoriske kraft E2.
Strømstyrkerne i de 3 grene med E2 som spændingskilde udregnes.
Slutteligt et diagram med E3 som eneste spændingskilde i kredsløbet.
Spændingskilderne E1 og E2 er erstattet med kortslutninger for udeluk­kende at regne på de strømme, der vil være i kredsløbet forårsaget af den elektromotoriske kraft E3.
Strømstyrkerne i de 3 grene med E3 som spændingskilde udregnes.
De delvise udregninger er overstået. Strømstyrkerne fra de 3 sæt udregninger skal nu summeres. Der gættes på, at strømmene går nedad i alle tre grene. De fundne strømstyrker summeres med fortegn med dette udgangspunkt. Hvis den endelige strøm i en gren får negativt fortegn betyder det, at strømretningen er gættet forkert.
Der gættes på nogle strømretninger for den samlede strøm i hver gren. Her er der gættet på, at den samlede strøm går nedad i de tre grene. Delresul­taterne summeres med fortegn i forhold til denne forudsætning. Hvis en del­strøm i virkeligheden gik opad summeres den altså med et negativt fortegn.
De samlede strømme findes.
Strømretningen for I3 må som følge af det negative fortegn konkluderes at være gættet forkert. Det endelige resultat af udregningerne ses på nedenstående diagram.
Strømstyrkerne i de tre grene med de korrekte strømretninger angivet.Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com