Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Lokalnetværk med IPX/SPX og NetBEUI

Dokument oprettet:18 Sep 2002
Senest ændret:26 Mar 2017
Forfatter:Cubus

ProtokollerTCP/IP er den protokol (sprog), der anvendes til kommunikation over internettet. Protokollen bruges også gerne til lokalnetværket. Der er imidlertid situationer, hvor det kan være praktisk eller nødvendigt også at anvende en af de andre umiddelbart tilgængelige protokoller som NetBEUI eller IPX/SPX.

Artiklen tager udgangspunkt i et Windows-miljø og forklarer, hvornår og hvorfor det kan være fordelagtigt at kommunikere med TCP/IP mod internettet og andre protokoller inden for det lokale netværk.

Hvorfor andre protokoller på lokalnetværket?

Et ønske om, at kun nogle enkelte maskiner på det lokale netværk har adgang til internettet samtidig med, at maskinerne indbyrdes kan kommunikere uhindret, kan sagtens lade sig gøre. Problemstillingen kan løses ved at installere IPX/SPX eller NetBEUI på samtlige maskiner til at ekspedere den lokale trafik. Herudover inkluderes TCP/IP-protokollen på de computere, der skal have adgang ud af huset.

Det kan også nævnes, at nogle (ældre) PC-spil gør anvendelse af IPX/SPX-protokollen, når der skal spilles mod andre gennem lokalnetværket.

En anden problemstilling, der bliver beskrevet mere i detaljer, er tilfældet, hvor ens maskin-adressering er baseret på et antal dynamiske IP-adresser fra internetudbyderens DHCP-server. Af uransagelige grunde kan man risikere, at der uddeles et antal adresser til den enkelte kunde, som ikke ligger inden for samme netværksdel af de net, som udbyderen råder over. Det har ingen betydning for surferens internetadgang, men det har en kedelig konsekvens for den lokale trafik. For at forstå problemstillingen er det nødvendigt at vide noget om sammenhængen mellem IP-adresser og undernetmasker.

IP-adresser og undernetmasker

Hvad man ikke umiddelbart kan se ud af en IP-adresse som fx 212.242.53.189 er, at den er sammensat af en netværksdel (identifikation af det enkelte netværk), og en hostdel (identifikation af den enkelte maskine). For at et antal computere, der er koblet sammen via en hub eller en switch, skal kunne kommunikere sammen via TCP/IP, er det afgørende, at netværksdelen på de enkelte computeres IP-adresser er enslydende. Hostdelen skal herudover naturligvis være unik for hver enkelt computer i det enkelte net.

Der er den sammenhæng mellem IP-adresser og undernetmasker (også kaldet subnet mask), at undernetmasken indeholder nøglen til åbenbaring af, hvad netværksdel og hostdel i en given IP-adresse er. For at anskueliggøre det, hjælper det at omsætte undernetmasken til det binære talsystem.

Et dejligt nemt eksempel er et lokalt netværk tildelt et privat adresserum fra 192.168.0.0 til 192.168.0.255. Alle maskiner har, udover en af foranstående IP-adresser (bortset fra netop 192.168.0.0 og 192.168.0.255, der ikke kan anvendes til adressering af en enkelt maskine), undernetmasken 255.255.255.0. For at finde ud af, hvad netværksdelen i IP-adresserne er, omskrives undernetmasken til binær form:

11111111.11111111.11111111.00000000
Alle 1-tallerne i undernetmasken signalerer netværksdelen, mens nullerne svarer til hostdelen. Så simpelt er det. Ved også at omsætte den samhørende IP-adresse til det binære talsystem, kan man på overskuelig vis udrede netværksdel, henholdsvis hostdel i decimalt format i IP-adressen. I dette eksempel er det dog umiddelbart indlysende, at netværksdelen udgøres af de første 24 bits og er lig 192.168.0, samt at hostdelen udgøres af de sidste 8 bits og ligger i intervallet 0-255. Skulle man i dette lokalnetværk finde på at navngive en enkelt maskine 192.168.1.x med masken 255.255.255.0 går det galt. To forskellige netværksdele (192.168.0 samt 192.168.1) dur ikke, hvis maskinerne skal kunne kommunikere sammen via TCP/IP gennem en hub/switch (det er derimod en router, der anvendes for at binde forskellige netværk sammen).

Lokaltrafik og forskellige subnet

Ovenstående gennemgang af en IP-adresses opbygning af en netværksdel og en hostdel, giver et billede af, hvad det er der kan gå galt med hensyn til den lokale netværkstrafik, når maskinparkens adressering er baseret på DHCP-uddelte adresser fra internetudbyder. Der er nemlig stor risiko for, at de IP-adresser man dynamisk tildeles, ikke har en identisk netværksdel (ikke ligger inden for samme subnet, som det også kaldes). Det betyder ikke, at der ikke kan etableres forbindelse mellem 2 lokale computere med TCP/IP, men det betyder, at trafikken skal en tur gennem internettet for at nå sin destination. Det kedelige ved dette er, at hastigheden bliver kraftigt reduceret. Det 100 Mbit/s hjemmenetværk, man måske har lavet sig, keder sig bravt, mens upload-hastigheden på internetforbindelsen er belastet til bristepunktet. Desværre ligger hastigheden måske helt nede på omkring 128 kbit/s, som er en meget udbredt upload-hastighed på ADSL. Den overflytning af en stor fil, der lige skulle fra den ene maskine til den anden i løbet af nogle minutter, vil nu tidsmæssigt skulle måles i timer samtidig med at internetforbindelsen bliver stort set ubrugelig i det samme tidsrum pga den store belastning.

Et praktisk eksempel

Med kommandoen ipconfig, i en dos- eller kommando-prompt, kan man i Windows få oplyst den aktuelle IP-adresse og undernetmaske. Med dynamisk tildelte IP-adresser til 2 maskiner fra en udbyders DHCP-server kunne resultatet fx se således ud:

Eksempel på dynamisk tildelte IP-adresser hørende til forskellige netværk
  PC1 PC2
IP-adresse 80.63.240.76 131.164.246.224
Undernetmaske 255.255.255.0 255.255.254.0


Det første man bemærker er, at undernetmasken ikke er ens på de to maskiner. Allerede her kan det fastslås, at der er tale om adresser tilhørende forskellige netværk og at intern trafik ikke kan formidles gennem en hub eller en switch med TCP/IP-protokollen.

Det andet man bemærker er, at IP-adresserne er vidt forskellige, så selvom undernetmaskerne havde været ens, ville der stadig have været tale om adresser tilhørende forskellige netværk og konklusionen er den samme.

Installation af IPX/SPX og NetBEUI

Umiddelbart kan man forestille sig 3 løsninger på problemet med, at den lokale trafik går indenom internetudbyderen pga uhomogene IP-adresser:
  1. Tildeling af flere IP-adresser til det enkelte netkort, således også en adresse (udover DHCP-adressen fra internetudbyder) fra en af de reserverede puljer beregnet til private netværk.
  2. Ekstra netkort i hver maskine med en IP-adresse fra det private adresserum.
  3. Anvendelse af andre protokoller til lokalnetværkets trafik, der ikke interesserer sig for IP-adresser og undernetmasker.
I denne artikel skitseres den sidste løsning. Skærmdumps nedenfor er primært taget fra Windows 98, men dialogboksene minder en hel del om hinanden i de forskellige udgaver af Windows.

Mange veje fører til Rom og mange forskellige klik kan føre til netværksindstillingernes hellige gemakker. Gå fx via kontrolpanel. Under netværkskonfiguration skal der tilføjes den ene, den anden eller begge nævnte protokoller. Netværk bestående af en blanding af de forskellige Windows-udgaver kan være en drilagtig affære at få til at spille, så man må somme tider eksperimentere sig frem til en velfungerende løsning. Særlig drilagtigt kan det være med nogle af de mere sikkerhedsorienterede styresystemer som Win2000 og WinXP. Drilagtigheden kommer dog nok oftest som følge af manglende overblik over de forskellige detaljer i at få fildeling op at køre.

Typiske fejl er fx at have glemt overhovedet at dele noget på den computer man ønsker at tilgå fra lokalnetværkets øvrige computere. I mange tilfælde er det også nødvendigt, at den enkelte bruger med logon-navn og password er oprettet på samtlige maskiner.


Husk at dele noget, hvis det er det som er meningen
En fejl alle kan komme til at lave: glemme at dele noget som helst på en computer, der var tiltænkt adgang til fra andre computere på netværket.


Herunder ses dialogboksen Netværk fra Win98, hvor forskellige netværkskomponenter kan tilføjes ved at trykke på knappen Tilføj. Det ses, at der endnu ikke er installeret én eneste protokol.


Ingen protokoller er endnu installeret, heller ikke TCP/IP.


Der vælges Protokol.


Valg af netværkskomponenttype.


Under producenten Microsoft finder man både NetBEUI og IPX/SPX protokollerne.


Tilgængelige netværksprotokoller.


I Windows XP skal man imidlertid først kopiere nogle filer fra CD'en over på harddisken før NetBEUI bliver tilgængelig. På CD-rommen, hvor de nødvendige filer ligger, befinder der sig også en vejledning, NETBEUI.TXT. Herunder ses stien til de nødvendige NetBEUI-filer på WinXP CD-rommen.


På WinXP CD-rommen kan de nødvendige filer for installation af NetBEUI findes.
I WinXP skal der hentes et par filer fra CD'en før installation af NetBEUI kan finde sted.


I Win98 kan man under fanebladet bindinger i egenskaber for hver enkelt protokol bestemme, om protokollen skal bruges til fx den lokale fil- og udskriftsdeling eller om den ikke skal. Her kunne man fx fjerne afkrydsningerne for TCP/IP-protokollen, hvis den ikke skal anvendes lokalt.


Skal en given protokol virke på lokalnettet? (Win98).
Hvis man anvender en anden protokol end TCP/IP til lokalnetværket, kan man lige så godt fjerne bindingerne mellem TCP/IP og ovenstående 2 punkter.


Konfigurering af bindinger lader sig også gøre i WinXP. Her skal man finde frem til vinduet Netværksforbindelser. I menulinjen klikkes videre til Avanceret > Avancerede indstillinger. I sidstnævnte dialogboks er der mulighed for at afkrydse om en given protokol skal anvendes til en given tjeneste.


Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com