Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

3 stikkontaktsystemer i Danmark

Dokument oprettet:23 Dec 2012
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Stikkontakt af dansk system. I mange år var der kun ét 230 V stikkontaktsystem i Danmark til almindelig husholdningsbrug og lignende. Så blev der to af slagsen, og nu er der ikke mindre end 3 tilladte systemer.

Nogle mener det igen ender med et enkelt system. Men det bliver ikke det som var engang.

Det danske system

Det danske stikkontaktsystem er gennem mange år primært blevet produceret af et enkelt firma, Lauritz Knudsen. Tidligere producerede også virksomheden Nordisk Elektricitetsselskab danske stikkontakter, men NES og LK fusionerede i 1968.

Systemet, der altså udelukkende anvendes i Danmark, har haft et højere prisniveau end tilsvarende materiel i andre europæiske lande.

Det er konkurrencemyndighederne, der har presset på for lovliggørelse af andre stikkontaktsystemer i Danmark.

Det fransk/belgiske system, pindjord

Pindjord stikkontakt.
Pindjord stikkontakt.
Det fransk/belgiske stikkontaktsystem, der karakteriseres af et fast udstikkende jordben i stikkontakten, såkaldt pindjord, blev tilladt i Danmark den 1. juli 2008.

Det var Sikkerhedsstyrelsen, som skulle håndtere de sikkerhedsmæssige aspekter omkring konkurrencemyndighedernes krav om mere konkurrence på markedet for stikkontakter. Ved et kig ud over Europa fik man først og fremmest øje på det fransk/belgiske pindjord system og det tysk/svenske schuko system.

De såkaldte hybridstikpropper, der sædvanligvis er at finde på diverse klasse I brugsgenstande (brugsgenstande, som af sikkerhedsmæssige årsager bør have forbindelse til en beskyttelsesleder), passer til begge de nævnte europæiske stikkontaktsystemer (men ikke til det danske, brugsgenstandens udsatte dele får ikke forbindelse til installationens beskyt­telsesleder).

Schuko systemet blev dømt ude da det blandt andet viste sig, at den firkantede flade danske stikprop uden jord kan sætte sig fast i en schuko stikdåse. Følgelig blev det pindjord stikkontakter, som blev det nye alternativ. Problemstillingen skulle dog tages op til fornyet overvejelse efter en 5-årig periode.

Den flade danske stikprop uden jordben har siden fået "bananform" således, at den kan anvendes i en stikkontakt med pindjord.

Pindjord stikkontakter er slet ikke slået igennem i Danmark. Så vidt vides er denne type stikkontakt kun solgt ved en enkelt lejlighed i et antal af 400 stykker til et domicilbyggeri.

Det tysk/svenske system, sidejord (schuko)

Schuko stikkontakt.
Schuko stikkontakt.
Ved en ny overvejelse omkring problemstillingen i 2011 bliver sidejord stikkontakt­systemet accepteret som endnu et alternativ. Det skyldes blandt andet, at den problematiske flade danske stikprop er i gang med at blive udfaset.

Schuko stikkontakter bliver lovlige at anvende i Danmark fra den 15. november 2011. Der er dog danske krav som gør, at ikke enhver schuko stikkontakt på det europæiske marked må anvendes.

Stikkontakter i kapslingsklassen IPX0 (dvs stikkontakter til almindelige tørre omgivelser) skal være pillesikre. Kravet til pillesikring gælder ikke fx udendørs stikkontakter, blandt andet fordi der er risiko for, at pillesikringen fryser fast i frostvejr.

Sædvanligvis er fasen placeret til venstre i en dansk stikkontakt, nullen til højre. Det gælder også for pindjord stik­kontakter. Det er imidlertid ikke et krav i en schuko stikkontakt da den tilhørende stikprop med jord frit kan vendes 180 grader pga symmetri i stikdåsen.

Værd at bemærke

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C danner grundlag for de danske bestemmelser for stikkontakter til hushold­ningsbrug og lignende. I nævnte bekendtgørelse henvises der til standarden DS 60884-2-D1 - Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser for danske systemer. Nummeret på denne danske stand­ard er til dels hentet fra IEC-bestemmelserne for stikkontakter (60884), mens 2-D1 er et levn fra de oprind­elige danske bestemmelser 107-2-D1.

Pindjord og sidejord stikkontakter skal have tilslutning til en virksom beskyttelsesleder. Det gælder i øvrigt også en dansk stikkontakt med jordbøsning, men sådan har det ikke altid været.

Klasse I brugsgenstande skal have forbindelse til beskyttelsesjord i stikkontakter hvor en sådan findes. Der skal derfor anvendes en systemadapter, hvis stikprop og stikkontakt ikke passer sammen.

I forbindelse med det indførte krav om HPFI-beskyttelse foran alle tilslutningssteder op til 20 A, samt stikkontakter med en mærkestrøm op til 16 A (SB-A8 og 6B), er der en række undtagelser. Disse undtagelser gælder imidlertid ikke, hvis der er tale om pindjord eller sidejord stikkontakter.

De nye stikkontaktsystemer egner sig ikke til udskiftning i en eksisterende installation med dansk system. De har en anden formfaktor. Da der skal ændres på den faste installation (nye dåser) er det heller ikke gør det selv arbejde.

De forskellige stikkontaktsystemer må gerne kombineres i den samme installation.

Nogle leverandører af elmateriel mener, at schuko stikkontakter inden for en 5-årig periode vil blive det foretrukne valg ved alt nybyggeri.


Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com