Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Salmonsen - Kirchhoff's Love

Dokument oprettet:11 Sep 2005
Senest ændret:25 Mar 2017

Salmonsens KonversationsleksikonKirchhoff's Love om elektrisk Strømforgrening: 1) Summen af alle de Strømme, der løber hen imod et Punkt i et Net af Ledningstraade, er Nul, naar der regnes med Fortegn, saa de Strømme, der gaar bort fra Punktet, betragtes som negative. 2) Udtager man i Nettet en hvilken som helst lukket Kreds og danner for hver af de enkelte Traade, hvoraf Kredsen bestaar, Produktet af Strømstyrke og Ledningsmodstand, vil Summen af alle disse Produkter være lig Summen af de elektromotoriske Kræfter, der virker Kredsen rundt. Man vælger en vilkaarlig Omløbsretning, f. Eks. med Urviseren, og regner Strømme og elektromotoriske Kræfter positive, naar de gaar i denne Retning, negative, naar de gaar imod den. - K. L. for Udstraaling og Indsugning se Kirchhoff, G. R., og Spektralanalyse.

[Salmonsens Konversationsleksikon, 1922]

Interne links til dette opslag: Eksterne links til dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com