Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvilken vej drejer en motor ved stjernekobling?

Dokument oprettet:13 Apr 2011
Senest ændret:24 Apr 2021

Y og D Som det fremgår af artiklen om stjerne-trekant start, kobles en traditionel 3-faset kortslutningsmotor enten i stjerne eller i trekant.

Omdrejningsretningen for motorakslen afhænger imidlertid ikke af, hvorvidt motoren ved hjælp af 2 eller 3 lasker er kob­let i enten stjerne eller trekant. Omløbsretningen afhænger i begge tilfælde af, hvor­ledes de 3 tilsluttede faser er forbund­et til motorens ter­mi­naler.

Ved at kigge på en motor forfra mod motorens aksel vil det erfares, at akslen drejer højre om, hvis faserne er monteret faseret.


Motoraksel drejer højre om

Motoraksel drejer højre om
De 3 faser er forbundet faseret til klemmerne i motorens klemkasse. Motor­ens aksel drejer højre om. Med de to lasker placeret mellem henholdsvis W2 og U2 og U2 og V2 er motoren koblet i stjerne. Motorens omdrejningsretning vil være den samme, hvis motoren i stedet med 3 lasker mellem henholdsvis U1 og W2, V1 og U2 og W1 og V2 kobles i trekant.


Hvis alle de tilsluttede faser rykkes en tand, vil drejefeltet i motorens stator stadig have den samme retning. Motorakslen vil derfor dreje højre om ved alle nedenstående tilslutningskombinationer.

Motoraksel drejer højre om
Motorklemmer U1 V1 W1
Forsyning
Motoraksel drejer højre om
L1 L2 L3
L3 L1 L2
L2 L3 L1


Hvis der byttes om på to vilkårlige faser i forhold til ovenstående monteringsvarianter, vil motorakslen dreje venstre om.


Motoraksel drejer venstre om

Motoraksel drejer venstre om
Der er byttet om på to faser i forhold til den faserette montering. Motor­ens aksel drejer venstre om.


Alle nedenstående varianter får motorakslen til at dreje venstre om.

Motoraksel drejer venstre om
Motorklemmer U1 V1 W1
Forsyning
Motoraksel drejer venstre om
L3 L2 L1
L1 L3 L2
L2 L1 L3


Terminalerne i klemkassen kan være navngivet anderledes, fx U-X, V-Y og W-Z.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com