Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvor længe bruger et køleskab strøm over et døgn?

Dokument oprettet:18 Maj 2012
Senest ændret:24 Apr 2021

Temperaturregulator på et Atlas Savoy køleskab Et almindeligt køleskab bruger udelukkende strøm når kom­pressoren kører eller når skabsdøren åbnes og den ind­byg­gede lampe giver sig til at lyse.

Det skal undersøges, hvor længe kompressoren på et køle­skab kører i løbet af et døgn.

Der er tale om et Atlas Savoy køleskab på 155 liter med en indbygget 2-stjernet fryseboks på 19 liter. Køleskabet har en temperaturregulator der går fra 1 til 5 og indstillingen er valgt i midten på tallet 3.

Nedenfor ses døgnkurver over 1) hvornår køleskabet har brugt strøm, 2) køleskabstemperatur, 3) rumtemperatur samt 4) den relative luftfugtighed i køleskabet.


Døgnkurver over målinger på køleskab

Målinger på køleskab og omgivelsestemperatur.


På kurve 1 ses et regelmæssigt strømforbrug foranlediget af start og stop af køleskabets kompressor. Uregel­mæssighederne ved fx tiderne 9:17 og 13:18 skyldes, at køleskabsdøren har været åbnet og den indbyggede lampe derved har trukket strøm. Åbning af skabsdøren røber sig øjeblikkeligt på den relative luftfugtighed i skabet (kurve 4) men også på temperaturen i køleskabet anes en uregelmæssighed (kurve 2). Køleskabsdøren har været åbnet i alt 6 gange.

Temperaturføler placeret midt i køleskab.
Temperaturføler med sort hætte placeret midt i køleskab.
På et døgn har kompressoren kørt i alt 24 gange svarende til en gang i timen. Sammenlagt har den kørt godt 6 timer og 8 minutter svarende til lidt over 15 minutter pr gang, altså ca 25 % af tiden.

På kurve 2 ses det, at temperaturen i køleskabet generelt stiger under en ½ °C før kompressoren genoptager ned­kølingsprocessen. Den generelt nedadgående middel­tem­peratur i køleskabet i løbet af døgnet kan skyldes, at køle­skabets regulator stod på to og ikke tre indtil få timer før målingerne blev startet.

Den pludselige stigning i rumtemperaturen omkring kl 17:15 (kurve 3) skyldes, at en kogeplade er blevet tændt i lokalet.

Køleskabets energiforbrug på et døgn var 0,595 kWh. Det giver et årligt forbrug på 217 kWh svarende til en årlig udgift på 870 kr. Døgn­forbruget med temperaturregulatoren stående på 5 er blevet målt til 1,019 kWh. Det giver et årligt forbrug på 372 kWh (1.492 kr). Det er altså godt 71 % dyrere at stille regulatoren på den koldeste indstilling fremfor middelindstillingen. Ved en indstilling på 5 sænkes temperaturen 2,5 til 3 grader celcius i forhold til middel­indstil­lingen. Kompressoren kørte i sidstnævnte tilfælde i ca 12 timer og 27 minutter målt over et døgn, altså over 50 % af tiden.

Køleskabets kompressor har en nominel effekt på 100 W. Kompressorens effektforbrug afhænger af nettets aktuelle spænd­ing men forbruget er i øvrigt dalende i en køleperiode. Ved 229 V kunne effektforbruget måles til ca 106 W ved start af en køleperiode. Ved samme spænding kunne effektforbruget i slutningen af en køleperiode måles til ca 89 W.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com