Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Membrandåsen og dens tilbehør

Dokument oprettet:12 Jun 2004
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Membrandåsen, som er beskrevet i denne artikel, er nok en af de mest anvendte samle- og forgreningsdåser i nutidens elektriske instal­lationer.

Dåsen er hverken køn eller diskret, men hvor den skal sidde uden for øjets rækkevidde, eller hvor det æstetiske har mindre betydning, som fx i en kælder, har den en række fortrin:

  • Kablerne, som skal samles i dåsen, føres blot gennem membraner i siden eller bunden af dåsen. Kapslingsklassen opgives til IP55, hvilket blandt andet vil sige, at den kan anvendes udendørs. Der er ikke behov for tilbehør som fx forskruninger.

  • Dåsen er rummelig. Det er sjældent en udfordring at få plads til alle ledninger og samlemuffer.

  • Membrandåsen er billig.

  • Når ledningerne i dåsen er blevet samlet med hverandre klipses låget blot fast. Ikke noget med skruer og skruetrækker.

  • Der er mulighed for aflastning af tilledninger.
Under låget på membrandåsen sidder der forskellige smådele, som let kan frigøres og anvendes, hvis situationen kræver det.


Membrandåsens låg med tilbehørsdele

Membrandåsens låg med tilbehørsdele
Tilbehørsdele til membrandåsen sidder lettere fastgjort under dåsens låg. Til venstre et par afdækningspropper for skruehuller­ne. De firkantede enheder med et par "fingre" indefter anvendes til aflastning af bevægelige ledninger. Endelig er der en prop til brug for afblænding af en evt gennembrudt membran.


Bag nogle af dåsens membraner sidder der nogle styr, hvori de medfølgende aflastninger kan placeres. Der findes ingen tryllenumre med aflastningens to "fingre". En strip (kabelbinder) er nødvendig for at lave den påkrævede aflastning.


Aflastning af en tilledning

Aflastning af en tilledning
Ved hjælp af den medfølgende aflastningsenhed og en strip kan en tilledning fastgøres i membrandåsen. Aflastningens to fingre placeres langs med tilledningen og det hele surres sammen med en strip. Installationskabler (den faste installation) fastgøres almindeligvis med bøjler elller lignende uden for dåsen.


Kunne man i virkeligheden bare have slået en knude på ledningen inde i dåsen og ladet knuden udgøre aflastningen?

§ 521.8.2 Tilledninger skal i begge ender være aflastet for træk og sikret mod vridning ved hjælp af aflastningsindretninger, der udgør en del af det materiel, som tilledningen tilsluttes.
Nej, en knude ville ikke være tilstrækkeligt. Ledningen ville være aflastet for træk, men ville ikke være sikret mod vridning. Begge dele har betydning for at modvirke opståen af løse forbindelser og knækkede korer.

Dåsen kan fx anvendes som udtagsdåse til et komfur. Her kunne man passende indsætte en klemrække i dåsen således, at den faste installation afsluttes på den ene side af klemmerne og tilledningen tilsluttes på den anden side.


Klemrække

Klemrække fastgjort i bunden af membrandåsen
En klemrække fastgjort til membrandåsens bund med et par skruer. Den cirkulære holder i dåsens bund er beregnet til formålet.


Dåsens kapslingsklasse er intakt så længe membranerne er ubrudte eller der er indført kabler i dem. Men hvad nu hvis et kabel senere fjernes? Så er der pludselig hul i dåsen og kapslingsklassen er ikke længere overholdt. I denne situation kan man bruge den medfølgende afblændingsprop, hvorved hullet stoppes til.


Afblændingsprop

Afblændingsprop
Et kabel er fjernet fra dåsen og efterlader et hul i en membran. Ved at anvende den medfølgende afblændingsprop stoppes hullet. Med en bøjle ("C") presset ned over proppen inde i dåsen sørges der for, at afblændingen bliver siddende.


Endelig er der de to afdækningspropper til skruehullerne. Efter at dåsen er fastgjort med et par skruer, sørger de for, at hele dåsens indre er af isolerende materiale.


Afdækningspropper

Afdækningspropper
En afdækningsprop i hvert fastgørelseshul.
Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com