Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning
Seneste artikler
Lysdæmpning, effektforbrug og belysningsstyrkeLysdæmpning, effektforbrug og belysningsstyrke
Effekt og belysningsstyrke er blevet målt på en Philips Hue white and color lyskilde. Hvordan for­holder indstillingerne fra 1 % til 100 % i den tilhørende app sig til effektforbruget og belys­ningsstyrken? Og er der forskel på effekt­for­bruget ved forskellige farver?

Robotter og brug af fiksturRobotter og brug af et fikstur
Med et fikstur som mellemstation mel­lem opsamlings- og afleve­rings­sted, kan emner, der har en varie­rende positur, håndteres med præcision af en robot.

Spændingsmåling og toleranceSpændingsmåling og tolerance
Måling med diverse måleapparater på henholdsvis et 1,5 V element og en 230 V AC spændings­kilde. Hvor forskellige er resultaterne og hvordan udregnes usikkerheden på en måling?

3 stikkontaktsystemer i Danmark
Inden for ca 3,5 år er Danmark gået fra at gøre brug af et enkelt 230 V husholdningsstikkontaktsystem til at tillade ikke mindre end 3 af slagsen.

Nulstrøm ved skæv ohmsk last
Hvordan ser beregningen for nul­strømmen ud og hvordan er denne beregning i overensstemmelse med en konkret måling?

Betragtninger omkring vek­selstrøm anno 1889
Overvejelser omkring vekselstrøm i en beretning til Københavns magistrat som optakt til et elektricitetsværk i hovedstaden.

Ripple på lyset
Når en lyskilde forsynes fra en vek­sel­spænding har lyset det med at pulsere, selvom man ofte ikke bemær­ker det. Hvordan ser disse lyspulsationer ud, målt med en hurtigt reagerende lyssensor?
Seneste opslag
Spændingskurve, chok tyggegummi
En uskyldigt udseende tyggegum­mipakke giver et ubehageligt elek­trisk stød ved berøring. Hvordan ser den afgivne spænding ud? Spændingskurve, telefon med håndsving | Strømkurve, kaffemaskine | Strømkurve, 60 W glødepære | Strømkurve, 15 W kompaktlystofrør | Strømkurve, 10 W LED lyskilde | Strømkurve, 12,5 W dæmpbar LED lyskilde
Video
Søg på cubus-adsl.dk
Tilpasset søgning
BREAKING NEWS!
Elektrisk Lys paa Østergade.

      Efter hvad vi erfare, paatænkes der af det bekendte Firma Woodhorse & Rawson i London anlagt en elektrisk Lys-Anstalt paa Østergade, hvorfra de forskellige Butikker og andre Lokaliteter kunne forsynes med elektrisk lys til Gas­priser. Dette Firma har ogsaa i Udlandet oprettet saadanne Anlæg f. Eks. sidst i Hamborg. Kraften til Frem­bringelsen af Elektriciteten tages om Dagen af en Gasmotor, og bevares i Akcumulator til om Aftenen og kommer da til Anvendelse som elektrisk Lys, paa den Maade, at det afmaales og tildeles de forskellige Husbeboere. Forbrugs­kvantumet faststilles pr. Time og pr. Lampe igennem en Elektricitetsmaaler af ganske ny Opfindelse.
      Elektriciteten kan holdes tilbage i Akcumulatorerne aldeles efter Ønske, saaledes at en Lampe lige saa godt brænder i 140 Timer, som f. Eks. 7 Lamper i 20 Timer. Ved Drejningen af en Hane kan til enhver Tid øieblikkelig skaffes Lys, uden Hensyn til om Maskinen gaar eller staar.


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com