Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Skjult installation i massiv væg

Dokument oprettet:6 Mar 2003
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Skjult installation, fremfor udvendig montage med kabler fastgjort med bøjler eller i rør eller plastkanaler, er ofte den mest arbejds­krævende løsning, når elektriske komponenter skal eftermonteres i vægge af mursten, beton og lignende. Det er også den pæneste løsning. Der skal laves en rille, der er dyb nok til at kablet kan være der, ligesom efterfølgende opspartling gerne skulle have en tykkelse så det bliver siddende.

Det er en gylden regel, at indrillede kabler føres enten vandret eller lodret. Så har man en chance for, ved hjælp af lidt gætteri og geometri, at undgå at bore huller, eller banke søm, ind i de elektriske ledere, når genstande senere skal hænges op på væggen.

I stærkstrømsbekendtgørelsen udtrykkes det således:

§ 522.8.1.7 Ledningssystemer, der er fastgjort og skjult i væggene, skal fremføres vandret eller lodret eller parallelt med væggens kanter.

Det er også set, at man ved renovering af gammel boligmasse, hvor de elektriske installationer udskiftes totalt og rilles ind i væggene på ny, har taget billeder af alle vægge mens rillerne fortsat var fuldt synlige. Billederne kan så sættes ind i en "bolig-mappe", der evt kan konsulteres af bolig-indehaveren inden der bores i væggen.

Et indmuret kabel, der bliver ødelagt ved gennemboring og lignende, er ikke rigtig til at reparere på. Er kabel eller løse ledninger i stedet ført i et indmuret rør, er der gode chancer for at trække nyt uden at mejsle væggen op.


Kampen om centrum

Her gik det galt!
Elektrikerens stikkontakt sidder lige i midten af det smalle væg­stykke. Det gør loftbeslaget også. Resultat: kablet til stikkon­takt­en er blevet gennemtrængt af beslagets skrue.


Case
En ældre dame lå syg og svagelig i sin seng i hjemmet og blev passet af sin mand. Som en hjælp til toiletbesøgene var der i kommunalt regi opsat et håndtag på ca en halv meter i gangen. Håndtaget var lavet i metal beklædt med maling. Det skulle virke som en støtte på vejen ud til badeværelset.

Elektrikeren var blevet tilkaldt, for lyset i stuen virkede ikke efter hensigten - lampen over spisebordet kunne tilsyneladende ikke slukkes via afbryderen i væggen. En første undersøgelse antød, at kontakten var gået i stykker. Der kunne observeres en fase som tilgang, men hvad enten kontakten var slukket eller tændt var der også fase på afgangsterminalen.

Kontakten blev udskiftet. Stor var overraskelsen, da fejlmønstret viste sig af være uændret - det var ikke muligt at afbryde for strømmen.

Lige på den anden side af væggen, hvor afbryderen til loftslampen var placeret, sad det nyopsatte støtte­håndtag. En polsøger viste alle tegn på farlig berørings­spænding, da den blev placeret på skruerne, som håndtaget var monteret med.

Den logiske forklaring må være, at en skrue er røget ind i de elektriske ledninger og har skabt forbindelse mellem en fase og mellemledningen, der gik op til lampestedet. Havde det i stedet været fase og en nul-ledning, var sikringen sprunget og man havde måske under opsætningen af håndtaget gættet, hvad der var gået galt.

Håndtaget, der skulle hjælpe den gamle dame, havde i stedet nær taget livet af hende. En isolerende maling på berøringsfladen havde forhindret elektrisk stød.


Det kan med møje og besvær lade sig gøre at udhugge den nødvendige rille med håndkraft og hammer og mejsel. Men rillefræseren er opfundet!


Rillefræser.

Rillefræser.
Rillefræseren har to klinger som skærer ind i væggen. Afstanden mellem klingerne kan justeres. Denne rillefræser havde to afstands­stykker, som muliggjorde 3 forskellige bredder: 10 mm, 16 mm og 21 mm. Rilledybden kan ligeledes indstilles ved at justere "sålen" på rillefræseren. I dette tilfælde op til 29 mm. En støvsuger tilsluttes fræseren under brug.


Rille skåret i væg.

Rille skåret i væg.
De to klinger har hver skåret en tynd rille, hvorved det ved hjælp af hammer og mejsel er let at få fjernet det mellemliggende materi­ale. At have en tegnet blyantsstreg at gå efter letter operationen med at føre rillefræseren i 90 °. I dette tilfælde skulle kablet føres skjult op i en plastickanal, der lå oppe ved loftet i forvejen. Det sidste stykke op til kanalen måtte ordnes med håndkraft.


Riller parat til at blive spartlet op.

Riller parat til at blive spartlet op.
Rillerne er skåret og kablerne lagt i, løseligt fastgjort med hager, søm, clips eller lignende. Tilbage mangler en opspartling og en gang maling. Ikke alle kabler må mures inde på denne måde, fx ikke kappeledning (blødt flerlederkabel) og ikke alle typer "light"-kabel.Skjult installation.

Skjult installation.
En kvart kugle, der giver indirekte lys når mørket falder på. Kønt ser det ud uden tilgang af synlige kabler.
Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com