Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvordan laver man et ekstra telefonstik?

Dokument oprettet:12 Okt 2003
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Parfordeler på husvæg.Det indebærer ikke den store videnskab at etablere et ekstra 3-polet telefonstik til en almindelig analog telefon. Arbejdet består i at finde den nærmeste telefonstikdåse og føre et teleinstallationskabel fra dette punkt til den nye position, hvor et ekstra stik ønskes.

To ledninger skal installationskablet som minimum have, når en almindelig telefoninstallation skal udvides. Typisk placeres kablet synligt langs paneler, og det føres gennem borede huller i vægge, når der skal fra et rum til et andet.

Opfindsomheden har lov til at råde, når man skal finde en føringsvej, der skjuler kablet mest muligt. Måske er det bedst at føre kablet op på et evt loft fra rummet, hvor telefonsignalet tages fra, og komme ned gennem loftet igen i det rum, hvor det ekstra stik skal sidde. Måske kan kablet føres på udvendig mur, evt under tagudhæng, et godt stykke af vejen.

I nogle nyere boligbyggerier er der kun opsat et enkelt stik, men til gengæld er der forberedt til ekstra stik andre steder via rør under gulvet med træktråde i. Den forberedte føringsvej kan fx røbe sig ved, at der sidder udtag med blænd­dæksler rundt omkring.

Har man ISDN, men bruger almindelige telefoner i installationen, fordi installationen er tilsluttet en a/b-adapter i en NTab eller et ISDN-modem, er det præcis samme fremgangsmåde mht til udvidelse. Er det derimod selve ISDN-snitfladen man vil have ført videre, fx fordi man ønsker at kunne koble en computer op til internettet et andet sted i huset med et ISDN-modem, kaldes udvidelsen for en S-bus. Her skal kablet minimum have 4 ledere og de opsatte stikdåser er af typen RJ45.

Opsætning af et ekstra stik

Mellem de to poler på en almindelig telefon­linje i hvile er der en spænding på nominelt 48 volt DC (44-56 V). Polariteten på den højre kontakt i stikdåsen er positiv og til venstre er den negativ, medmindre der ved en fejl er blevet byttet om på polariteterne på vej til telefoncentralen. Det betyder normalt ikke noget i praksis. Under sam­tale falder spænd­ingen til omkring 8 volt. Ringe­spænd­ingen (når telefonen ringer) er en veksel­strøm på ca 60 volt.

Forsyningen (U-snitfladen) til en NT(ab)-boks (ISDN) er oppe på ca 100 volt DC.
Man kan godt få små stød ved berøring af begge poler på et telefonstik, særlig hvis berøringen sker mens der er ringesignal. Det er derfor en god idé at starte med det ekstra stik og så afslutte arbejdet med at tilslutte installationskablet til den allerede eksisterende stikdåse.

Telefonstikdåsen på billedet nedenfor er en forholdsvis flad komponent med integreret underlag. Stikkene fås også som indsatse til modulopbyggede designserier som fx Fuga og Opus.

Der anvendes to ledninger i et snoet par i installationskablet: en ledning til den venstre side i stikdåsen og en til den højre side. Der kan være tale om at fastgøre de tynde ledninger i skæreklemmer, hvor ledningerne presses ned uden først at skulle afisoleres, og der kan være tale om skrueterminaler.


En ekstra telefonstikdåse

Ledningerne i den ekstra stikdåse presses ned i skæreklemmerne med en montagedorn
På det sidste stykke vej, hvor dette telefonstik skulle sidde, var der i forvejen ført en plastkanal, hvor kablet kunne placeres. Selve kabelkappen føres med op fra kanalen og et stykke ind i telefon­stikdåsen for beskyttelse af de tynde ledninger. Lednings­parret, fx rød og blå, presses ned i skæreklemmerne med en montage­dorn, rød til den venstre side og blå til den højre (det virker dog også, hvis der byttes om på farverne). Den midterste tilslutning i toppen anvendes ikke. Der skal ikke afisoleres. Øvrige ledere i kablet lægges ind i dåsen i passende længde til evt senere brug. De ekstra ledere kunne fx blive anvendelige ved etablering af ADSL.

Endnu en stikdåse på vejen

Nu hvor man alligevel er i gang, kan det overvejes, om der skulle være brug for endnu et stik på den anden side af en væg, hvor ledningerne trækkes. Det kræver blot et hul i væggen og kablet ind til stikdåsen og ud igen.


Der sløjfes gennem en ekstra stikdåse

En ekstra telefonstikdåse på den anden side af væggen, hvor kablet føres
Det kræver ikke det store arbejde at få endnu et stik på den anden side af en væg, hvor installationskablet føres. Et hul i væggen, der er stort nok til, at der kan komme et kabel ind og retur, er hvad der skal til. Den røde ledning fra begge kabelender sidder i venstre skæreklemme, de blå ledninger til højre. Over­skydende par er lagt ind i dåsen til evt senere brug.


Ved sløjfning i skæreklemmer er det vigtigt, at diameteren på lederne er ens. En leder med (for) stor diameter kan presse skærene væk fra hinanden, nærmest i en V-form. Herved kan man risikere, at en tyndere leder i samme klemme ikke opnår elektrisk kontakt. I tilfælde af forskellige kvadrater bør man i stedet afisolere ledningernes ender og sno dem rundt om hinanden. Først herefter presses de ned i klemmerne.

Installationens topologi kan være både 'bus' (stikdåserne tilsluttes som perler på en snor langs et fremført kabel) og 'stjerne' (der sidder en stikdåse for enden af hvert fremført kabel og alle fremførte kabler har samme udgangspunkt). En blandet topologi er også en mulighed.

Oplægningsmetoder

Udover at skjule kablet i en plastkanal, eller måske ligefrem fræse det ind i væggen i et plastrør, kan kablet fastgøres synligt langs paneler med hæfteklammer, sømclips eller lim.


Hæfteklamme

Telekabel fastgjort med hæfteklamme
Den hurtigste måde at fæstne små tynde kabler på træ, er at fastgøre dem med hæfteklammer med en hæftepistol. Her skal man passe på ikke at "skyde" en af hæfteklammernes spidser ind i kablet, hvorved der kan skabes kortslut­ning.


Sømclips

Sømclips
Fastgørelse med clips kræver blot en hammer. Hvis clips anvendes på hårde flader, som fx mursten, findes der plugs til søm, ligesom de findes til skruer.


Lim

Limning af telekabel
Fastlimning af telekabel ved brug af en limpistol har sædvanligvis en udmærket vedhæftnings­evne, også over tid. Kablet skal lægges ned i limen få sekunder efter limen er udlagt, for det størkner hurtigt. Man tager et lille stykke af gangen.

Tilslutning til eksisterende telefoninstallation

De ekstra stikdåser er monteret og kablet er blevet fremført langs paneler, op over dørkarme (ikke langs dørtrin, hvor man kan træde på det) og gennem huller i vægge hele vejen til det eksisterende stik. Nu skal det anvendte ledningspar blot tilsluttes parallelt over ledningsparret på stikdåsen med "liv" i.


Teleinstallationskablet tilsluttes eksisterende stik

Lederparret i det nye kabel tilsluttes skæreklemmerne i et eksisterende stik
Afslutningsvis monteres ledningsparret fra det nyoplagte kabel parallelt over skæreklemmerne på det eksisterende stik. Her er der tale om en telefonindsats til et Fuga-underlag. Ældre telefon­stik kan også have skrueterminaler. Nu skulle der gerne være en klar­tone, når en telefon tilsluttes den netop opsatte telefonstik­dåse
Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com