Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Modstandes farvekode

Dokument oprettet:2 Jan 2003
Senest ændret:24 Apr 2021

Modstand på 330 ohmTil angivelse af modstandes (og visse andre komponenters) størrelse, anvendes farve­kodning. Et antal farvede ringe fortæller, hvilken ohmsk værdi modstanden har og inden for hvilken tolerance den er lavet.

Ofte vil de farvede ringe starte helt ude ved den ene kant, mens der er et længere stykke fra den sidste ring til modsatte kant. Herved kan sluttes, hvilken ring der er den første. Den første ring er den tæt på kanten. I andre tilfælde kan læseretningen sluttes ud fra, at fx guld og sølv som sidste ring er tolerance-angivelsen.

Det 3. ciffer i tabellen nedenfor anvendes kun ved mere præcist fabrikerede modstande, fx modstande med en tole­rance på 1 procent. Modstanden vil så have 5 ringe i stedet for 4.

Der kan endvidere være en farvet ring, der fortæller noget om modstandens temperaturkoefficient, dvs hvor meget mod­standsværdien ændrer sig i forhold til omgivelsestemperaturen. Størrelsen opgives i ppm (parts per million) pr grad celcius, dvs et antal milliontedele ohm pr grad celcius.

Modstandes farvekode
Farve 1. ciffer 2. ciffer (3. ciffer) Multiplikator Tolerance Temperatur-
koefficient
Sort - 0 0 1 Ω - -
Brun 1 1 1 10 Ω 1% 100 ppm
Rød 2 2 2 100 Ω 2% 50 ppm
Orange 3 3 3 1 kΩ - 15 ppm
Gul 4 4 4 10 kΩ - 25 ppm
Grøn 5 5 5 100 kΩ 0,5% -
Blå 6 6 6 1 MΩ 0,25% 10 ppm
Violet 7 7 7 10 MΩ 0,1% 5 ppm
Grå 8 8 8 - 0,05% -
Hvid 9 9 9 - - -
Sølv - - - 10 mΩ 10% -
Guld - - - 100 mΩ 5% -
Ingen   - - - - 20% -

Eksempler

Typisk er der på en modstand 4 ringe. De første 2 ringe angiver hver et tal (betydende ciffer), mens den 3. angiver en multiplikator (gang de betydende cifre med multiplikatoren). Den 4. ring angiver tolerancen. Er der ikke nogen 4. ring er tolerancen 20%.

Eksempel #1

    (brun-sort-rød-guld) 10 x 100 Ω = 1000 Ω = 1 kΩ med 5% tolerance.

Mere præcise metalfilm modstande har 5 ringe og dermed 3 betydende cifre.

Eksempel #2

     (gul-blå-gul-sort-brun) 464 x 1 Ω = 464 Ω med 1% tolerance.

Eksempel #3

De betydende cifre på ovenstående modstand er 1, 1 og 0 (brun-brun-sort). Multiplikatoren er på 1 ohm (sort). Mod­standen er altså på 110 ohm. Den er fabrikeret med en tolerance på 1 % (brun). Læseretningen er modsat enden med den lidt tykkere ring, der angiver tolerancen.

Eksempel #4

De betydende cifre på ovenstående modstand er 1, 3 og 3 (brun-orange-orange). Multiplikatoren er på 1 ohm (sort). Mod­standen er altså på 133 ohm. Den er fabrikeret med en tolerance på 1 % (brun). Det sidste røde farvebånd fortæller, at temperaturkoefficienten er på 50 ppm ohm pr grad celcius. Læseretningen er modsat enden med den lidt tykkere ring, der angiver temperaturkoefficienten.


Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com