Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Farvevalg til elektriske ledninger

Dokument oprettet:30 Maj 2003
Senest ændret:24 Apr 2021

PVC-isoleret kabelFor at øge overblikket i en elektrisk installation anvendes til diverse ledere, som fx fase, nul og beskyttelsesleder (jord), bestemte farver til ledernes isolation. Farve­valget har imidlertid skiftet gennem tiderne.

Bogstavkoder

Nedenfor er oplistet, hvilke ledere de forskellige bogstavkoder repræsenterer.

Bogstavkoder
Leder Engelsk Dansk
L Load/Live (phase) Fase
N Neutral Nul
PE Protection Earth Beskyttelsesleder (jord)

3-leder kabel

Når et 3-leder kabel anvendes som forsyningskabel bruges nedenstående farvetilhørsforhold.

3-leder kablet kan fx også anvendes som forbindelse fra en afbryder til en samledåse, der fører videre til en lampe. Her ville den lyseblå leder snarere være anvendt som mellemledning (tændledning mellem afbryder og lampe). Den grøn-gule leder skal altid udelukkende anvendes som beskyttelsesleder eller forblive ubrugt, hvis der ikke anvend­es beskyt­telsesleder i installationen.

Case
I en installation i en kælder, der i høj grad bar præg af at være hjemmegjort, vakte det forundring, at den grøn-gule beskyttelses­leder i en samling, der i øvrigt var frit tilgængelig i loftet, gav fuldt blus på polsøgeren. Ved af følge kablet, der førte mod tavlen, til en samledåse, viste det sig, at den grøn-gule leder var blevet brugt som spændingsførende ledning. Den var forbundet til fasen fra kablet til gruppetavlen.


En tilledning til fx en pendel-lampe og andre brugsgenstande til 230 V vil også typisk have nedenstående farver, evt uden beskyttelseslederen.

3-leder kabel
Leder Farve
L Brun
N Lyseblå
PE Grøn/gul


Den grøn/gule farve til identifikation af beskyttelseslederen kom på banen i 1973, hvilket fx fremgår af Elråd Meddelelse nr. 2/73:
Ved artikel til de tekniske blade i maj 1971 meddelte elektricitetsrådet, at ministeriet for offentlige arbejder havde ændret bl. a. stærkstrømsreglementets § 621 b således, at beskyttelsesledere i faste installationer, som udføres efter 1. januar 1973 (såvel nyinstallationer som udvidelser af bestående installationer), skal have farvekombinationen grøn/gul.

Da der endnu ikke i fornødent omfang er fremkommet kabler og ledninger til fast installation med denne farve­mærk­ning, meddeler elektricitetsrådet herved tilladelse til, at ovennævnte krav i § 621 b kan fraviges indtil 1. januar 1974, forudsat at de til ekstrabeskyttelse anvendte beskyttelsesledere mærkes ved enderne med grøn/gul flexrør, tape el. lign.

I faste installationer udført før 1. januar 1973 kan der ved installationsændringer foretages mærkning af beskyt­tel­ses­ledere med grøn/gul flexrør, tape el. lign.

[Farvemærkning af ledere i elektriske installationer (§ 621 b), Elråd Meddelelse nr. 2/73]

Et princip for faseledere i et kabel, der fører 3 faser

Den måde elektricitet fremstilles på gør, at der fremkommer 3 faser: L1, L2 og L3. Hver fase har sit toppunkt på sinuskurven tidsforskudt i forhold til øvrige faser. Tidligere benævntes de 3 faser ved de mere poetiske navne: Rod, Stamme og Top (R, S og T).

Et princip for valg af leder i et kabel, til hver enkelt fase, er at lade faserne ligge efter hinanden med uret eller mod uret. Med eller mod uret afhænger af, hvilken ende af kablet man kigger på. Hvis faserne i et kabel ligger ved siden af hinanden med uret i den ene ende, vil de ligge mod uret i den anden ende.


Gengivelse af 'Farvemærkning af ledere i de nye kabler' fra en lommebog for elektrikere fra LK NES i 1974
En anvisning på fasefølgen i et 4-lederkabel fra en lommebog fra LK NES fra 1974. Først et eksempel med et kabel med lederfarverne lyseblå, brun og to gange sort, dernæst det generelle princip. I det øverste eksempel, hvor farverne for henholdsvis nul og R (L1) er fastlagt og de to øvrige ledere er ensfarvede, er det lettest at huske, at S (L2) er den leder, som ligger umiddelbart ved siden af R, hvad enten det er i forsyningsenden eller modtager­enden.

4-leder kabel - lyseblå, grå, rød og sort

Denne noget specielle farvekombination bruges nu om dage i gadelyskabler. Farverne er også at finde i almindelige bygnings­installationer af ældre dato.

Det siges, at installationer i Nesa's område havde én måde at anvende farverne på (1), mens installationer hørende under Københavns Belysningsvæsen brugte et andet farveskema (2).

4-leder kabel (1)
Leder Farve
L1 Lyseblå
L2 Rød
L3 Grå
N Sort

4-leder kabel (2)
Leder Farve
L1 Lyseblå
L2 Grå
L3 Rød
N SortLyseblå, grå, rød og sort for henholdsvis L1, L2, L3 og nul
De kraftige farvede ledere er forsyningskablet til denne tavle i en ældre installation. Forsynings­kablets ledere sidder i følgende række­følge fra venstre mod højre: L1, L2, L3 og nul.En midlertidig byggestrømstavle
En kig ind i en byggestrømstavle med knivsik­ringer på en gade i København 2005. Farverne passer fint med den københavnske farveskabe­lon, bortset fra at grå er blevet til gul. L1 øverst, nul nederst. Se i øvrigt gammel dansk standard for farvelægning af skinner i tavleanlæg.

5-leder kabel (1)

Når et 5-leder kabel anvendes til at fremføre 3 faser, nul og beskyttelsesleder ser man sædvanligvis farvetilhørs­forhold som vist i de næste to skemaer.

Et 5-leder kabel kan naturligvis også anvendes til andet end forsyning og så er fx den brune ledning ikke nødven­digvis en fase, men måske en mellemledning.

De nyeste 5-leder kabler har nedenstående farvetilhørsforhold:

5-leder kabel (1)
Leder Farve
L1 Brun
L2 Sort
L3 Grå
N Lyseblå
PE Grøn/gul

5-leder kabel (2)

I mange år var farvetilhørsforholdet i et 5-leder kabel, som førte 3 faser, som følger:

5-leder kabel (2)
Leder Farve
L1 Brun
L2 Sort/hvid
L3 Sort
N Lyseblå
PE Grøn/gulTilledning tilsluttet et komfur
Denne tilledning, tilsluttet et komfur, har to helsorte ledninger til L2 og L3. Den sorte ledning, som i kablet er placeret umiddelbart ved siden af den brune ledning (L1), anvendes som L2.

Ældre installation, plastisolation

I ældre rørinstallationer, udført fra omkring midt i 1950'erne til først i 1970'erne, hvor der er trukket ledninger med plast­isolation, finder man nedenstående farvetilhørsforhold (tilladelse til brug af ledninger med isolation af 'poly­venylklorid' ses i øvrigt første gang i Stærkstrømsreglementet af 1. oktober 1946).

Ældre installation, plastisolation
Leder Farve
L Hvid
N Sort
PE Rød

Ældre installation, stofledning

Stofledninger ses primært i farverne hvid og sort.

Ældre installation, stofledning
Leder Farve
L Hvid
N SortStofledninger
En ældgammel sikringholder med stofledninger som afgang til installationen. En hvid ledning til fase (misfarvet af tidens tand) og en sort til nul.Stofledninger i klemliste
2 hvide og én sort stofledning i en klemliste. Den sorte er nul og den midterste hvide er fase. Den nederste hvide er en mellemledning (ledning mellem afbryder og lampe).Røde stofledninger anvendt i en korrespondanceafbryder
Rødfarvede stofledninger kan man også støde på. Her anvendt til en korrespondanceafbryder i en A-korrespondance. De to hvide ledninger er faser tilsluttet den samme klemme (skinneklem­men). De to røde ledninger er forbindelser mel­lem korrespondanceafbryderne forbundet til de to "frie" klemmer.

Maskinstyring

I en maskinstyring anbefales, udover grøn-gul som beskyttelsesleder og lyseblå som nul, følgende farver:

Maskinstyring
Beskrivelse Farve
Effektkredse med veksel- eller jævnspænding. Sort
Styrekredse med vekselspænding Rød
Styrekredse med jævnspænding Blå
Styrekredse, der forsynes fra en ydre strømkilde, til tvangs­kob­ling­er og spærreindretninger. OrangeForskellige ledningsfarver i en maskinstyring.
Klemmer til forbindelse mellem interne og eksterne ledninger i en maskinstyring. Sort: effektkreds, fx til motor. Rød: styrekreds med veksel­spænding. Blå: styrekreds med jævnspænding. Lyseblå: nul.

Historiske detaljer

Hvis man i 1906 begav sig ind på det nu forlængst forsvundne Gothersgade Elektricitetsværk, ville man kon­statere følgende farvemærkning af de strømførende kobberskinner, der i 1906 førte jævnstrøm ved +/- 220 volt:

Samleskinner på Gothersgadeværket 1906
Strømskinne Farve
+ 220 V DC Rød
- 220 V DC Hvid
Nul Sort


I en bog fra 1942 (E. C. Eriksen: Elektriske Installationer) henvises der til en dansk standard, DS 115, som reference for farvekodning af blanke kobberskinner i tavleanlæg for henholdsvis jævn- og vekselstrøm:

Skinner i tavleanlæg, DS 115 (DC)
Strømskinne Farve
Plus Rød
Minus Blå
Nul Sort
PE Sort

Skinner i tavleanlæg, DS 115 (AC)
Strømskinne Farve
L1 Blå
L2 Gul
L3 Rød
N Sort
PE Sort


Blå, gul og rød farvemærkning af skinner i Bremerholm transformerstation.
Blå, gul og rød farvemærkning af skinnefor­bind­elser for de 3 faser i en 30/10 kV transformer­sta­tion anlagt i 1963.


I en bog fra 1909 (F. C. Leth og H. Rée: Vejledning for elektriske Installatører, II Vekselstrøm) angives følgende farvekodning af måler­ledninger mv for den da nys fremkomne vekselstrøms­forsyning:

De 3 faser og nul anno 1909
Leder Farve
L1 Rød
L2 Blå
L3 Grøn
N Ufarvet  


Ved hovedsikringer kunne farvemærkningen fx ske ved lakfarve på kabelskoene, mens der for måler­led­ning­ernes vedkom­mende kunne være tale om nogle i omflet­ningen indlagte farvede tråde.


Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com