Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Automatsikringer og udløsekarakteristikker

Dokument oprettet:19 Okt 2003
Senest ændret:24 Apr 2021

Automatsikring til 3 faser og nulAutomatsikringer har, ligesom almindelige smeltesikringer, til formål at beskytte en elektrisk installation i tilfælde af overbelastning og kortslutning.

Ved smeltesikringer brænder en tynd sikringstråd, hvorigennem strømmen løber, simpelt hen over, når strømmen bliver for høj. En automatsikring derimod har to forskellige indretninger til at afbryde for strømmen ved henholdsvis overbelastning og kortslutning. Intet brænder over eller går i stykker i komponenten.

  • Ved overbelastning er der tale om en relativt langsomt virkende termisk udløsemekanisme. Et bimetal, der bøjer ved opvarmningen forårsaget af den for store strøm, afbryder for strømkredsløbet.

  • Ved kortslutning er det en hurtigt virkende elektromagnetisk afbrydermekanisme, der sørger for øjeblikkelig udkobling.
For automatsikringstyperne A, B, C og D er udløsekarakteristikken ens hvad angår overbelastning.
  • Ved en overbelastning på 1,13 x In (In = den nominelle strøm, dvs automatsikringens mærkestrøm) tager det over en time for automatsikringen at slå fra. For en automatsikring på 10 A, der gennemløbes af en strøm på 11,3 A, vil det således tage over en time før der sker en udkobling.

  • Ved en overbelastning på 1,45 x In tager det under en time før udkoblingen sker.
Faktoren 1,45 stemmer overens med, at kabler i almindelighed anses for at kunne tåle en overstrøm på 1,45 gange deres strømværdi i en time, hvorfor overbelastnings­beskyttelse konstrueres derefter. Jo større overbelastnings­strøm­men er, jo før udkobler automatsikringen. Tiden kan nærmere aflæses på en udløsekurve med strømmen ud af x-aksen og tiden op af y-aksen.

Automatsikringerne adskiller sig når det gælder den elektromagnetiske udkobling ved kortslutning. Grunden til, at der her findes flere varianter er, at indkoblingsstrømmen på nogle belastninger kan være ganske høj. Indkoblings­strømmen kan således trigge den elektromagnetiske udkobling skønt der ikke er tale om en fejl i installationen. Installatøren må derfor vælge en type, der kan tåle de aktuelle indkoblingsstrømme, eller omfanget af samtidigt indkoblede belastninger må reduceres.

Fx har en almindelig glødelampe en indkoblingsstrøm på op til 15 x den strøm den optager under drift (i under 0,1 sekund). Det ville derfor næppe være vellykket at belaste en automatsikring type B til bristepunktet, der har en elektromagnetisk udkoblingskarakteristik på 3 - 5 x In (talintervallet repræsenterer en tolerance), med et helt loft bedækket med gløde­lamper på samme tænding. Indkobling af et mindre antal af gangen, som det fx er tilfældet i en bolig, er derimod ikke være noget problem.

En praktisk måling med et oscilloscop på tænding af 40 og 60 W standard glødelamper viste i øvrigt en peak indkoblingsstrøm på mellem ca 5 til 11 gange peak værdien for driftsstrømmen. Indkoblingsstrømmen afhænger af, hvor på sinuskurven indkoblingen sker. Den store strømspids varede kun nogle få millisekunder og strømmen nåede sit driftsniveau allerede efter 10-15 ms.

Mht valg af automat­sikringer i boliger har nogle i øvrigt erfaret, at en microbølgeovn kan udkoble automatsikringer type B.

Hvorfor vælges der ikke bare altid automatsikringer med den højeste tolerance over for pludselige strømstød?
En kortslutning ude i en installation skulle gerne øjeblikkeligt aktivere den elektromagnetiske kortslutnings­udkobling i automat­sikringen. Ved en 10 amperes automat type B vil det kræve en kortslutningsstrøm på mindst 5 · 10 A = 50 A for at der er sikkerhed for en øjeblikkelig udkobling. Ved en type D skal strømmen derimod op på 20 · 10 A = 200 A for at samme sikkerhed opnås. Spørgsmålet er, om der i den fjerneste del af installationen er mulig­hed for en tilstræk­kelig stor strøm ved en evt kortslutning, hvilket målinger eller beregninger kan godtgøre.

Typer af automatsikringer
Type Elektromagnetisk udkobling Anvendelse
A 2 - 3 x In -
B 3 - 5 x In Små indkoblinger, fx i boliger.
C 5 - 10 x In Større indkoblinger, fx motorer.
D 10 - 20 x In Store indkoblinger, fx transformatorer.

Hvor den termiske udkoblingskarakteristik ved overbelastninger er ensartet for de forskellige typer automatsikringer, er niveauerne for den elektromagnetiske udkob­ling, der træder i kraft ved kortslutninger, forskellige. Ved første tal inden for en type (fx 3 x In ved type B, dvs 30 A for en 10 A automatsikring), angives udkoblingstiden at vare 0,1 sekund eller mere. Ved sidste tal (fx 5 x In ved type B) under 0,1 sekund. En høj startstrøm på en brugsgenstand kan af automat­sikringen opfattes som en kort­slutning, hvorfor automaten kan frakoble, hvis den er valgt forkert.


Ovenstående elektromagnetiske udløsekarakteristikker bygger på Europanormen EN 60898, der er tiltænkt boliger og lignende. EN 60947-2 er en industrinorm med anderledes intervaller. Således går B-karakteristikken fra 3,2-4,8 x In, C-karakteristikken fra 7-10 x In og D-karakteristikken fra 10-14 x In.


Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2021 Cubus | cubusadsldk@gmail.com