Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Lysdæmpning, effektforbrug og belysningsstyrke

Dokument oprettet:2 Apr 2018
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Philips Hue white and color E27 lyskildeEffekt og belysningsstyrke som en funktion af en indstilling på en procentgradueret skala i en tilhørende app er blevet målt på en Philips Hue white and color lyskilde med sokkelstørrelsen E27.

Lyssystemet ud­mærker sig ved at kunne styres fra fx en tablet eller en smartphone og lys­kild­erne kan konfigu­re­res til at afgive lys på en skala fra 1 % til 100 % i angiveligt 16 mil­li­oner forskellige farver.

Hvordan forholder det sig med lyskildernes effektforbrug i forhold til indstillingen i procent i den tilhørende software? Hvad med belysnings­styrken? Og er der forskel på effekt­forbruget ved de forskellige farver lys­kilden kan konfigureres til at afgive?

Procentmæssig indstilling, effektforbrug og belysningsstyrke

Nedenstående målinger er foretaget med lyskilden konfigureret med forudindstillingen READ, der har en lys­farve, som minder meget om lyset fra den traditionelle glødepære.

Belysningsstyrken fra en lyskilde afhænger af den afstand der måles fra. Målingerne er blevet foretaget med lyskilden placeret en halv meter fra luxmeteret (en måling i en afstand af en meter gav et lignende procentvist resultat).

Målinger på Philips Hue white and color, E27, preset "READ"
Indstilling i app
[%]
Effekt
[W]
Effekt i forhold til max effekt
[%]
Belysnings­styrke 0,5 m
[lx]
Belysnings­styrke i forhold til max belysnings­styrke
[%]
0 0,38 5,14 0 0
1 1,20 16,2 3,3 0,98
10 1,24 16,8 6,4 1,9
20 1,40 18,9 16 4,7
30 1,69 22,9 33 9,8
40 2,10 28,4 55 16
50 2,68 36,3 86 26
60 3,35 45,3 122 36
70 4,15 56,2 167 50
80 5,10 69,0 216 64
90 6,12 82,8 272 81
100 7,39 100 337 100


Det ses, at der er målt et standbyforbrug på lyskilden på 0,38 watt (effektforbrug selvom lyskilden er slukket i appen eller med tilhørende trykknapudstyr).

Hvad koster standbyforbruget for en enkelt lyskilde i et døgn?
0,00038 kW · 24 h · 4,01 kr/kWh = 0,04 kr
Standbyforbruget er på 3,66 øre pr døgn pr lyskilde, hvilket over et år ville løbe op i 13,35 kr. Systemet er ikke tiltænkt, at lyskilderne slukkes via installationens kontakter (hvilket ville eliminere standbyforbruget) da funk­tionaliteterne med fjernstyring via appen så forsvinder (lyskilderne kan dog godt anvendes med installationens almindelige tænd/sluk kontakter, hvor de så blot virker som en traditionel LED-lyskilde, dvs 100 % on eller 100 % off).

Ved maksimalt lys ved presettet "READ" er der målt et effektforbrug på 7,39 W svarende til en udgift på 2,96 øre pr time.

Nedenfor er målingerne indsat i en graf.

Graf over procentmæssig effekt og belysningsstyrke

Graf over procentmæssig effekt og belysningsstyrke som en funktion af procentmæssig indstilling af Philips Hue white and color, E27, i app ved presettet READ.
Det procentvise effektforbrug og den procentvise belysningsstyrke som en funktion af indstillingen i den tilhørende app i procent.


Der er ikke nogen lineær sammenhæng mellem indstillingen i appen og effektforbrug eller belysningsstyrke. Det ses, at effektforbruget ved en indstilling på 50 % falder til lidt over en tredjedel mens belysningsstyrken falder til ca en fjerdedel.

Det procentvise effektforbrug er lavere end indstillingen i procent indtil omkring 20 %, hvor effektforbruget er nogenlunde konstant ned til en indstilling på 1 %.

Mens der ved indstillinger mellem 1 % til 20 % ikke er den store forskel i effektforbruget ændrer belysnings­styrken sig en del i intervallet.

Effektkurverne for de øvrige hvide varianter ligner ovenstående mens kurverne for farver er helt anderledes. Forskelligheden skyldes, at det konkrete effektforbrug ved 1 % er ca det samme hvad enten der er tale farvet eller hvidt lys, mens effektforbruget ved farver ved 100 % generelt er væsentligt lavere end ved hvidt lys (se næste afsnit). Et eksempel på en procentmæssig effektkurve ved blåt lys ses nedenfor.

Graf over procentmæssig effekt ved blåt lys

Graf over procentmæssig effekt for blåt lys som en funktion af procentmæssig indstilling i app af Philips Hue white and color, E27.
Det procentvise effektforbrug for blåt lys som en funktion af indstillingen i den tilhørende app i procent.


Lysfarver og effektforbrug

Interfaces for konfigurering af presets for hvidt lys samt farver.
Interfaces for konfigurering af presets for hvidt lys samt farver.
I den tilhørende app findes nogle brugbare pre­sets mht hvidt lys, heriblandt READ, som svarer til lyset fra en glødepære (ca 2900 kelvin), CONCEN­TRATE, som er et meget hvidt lys (ca 4300 kelvin) samt ENERGIZE som har et blåligt skær (ca 6400 kelvin).

I tabellen og grafen nedenfor ses resultatet af mål­inger på de 3 nævnte hvide varianter samt 5 ud­valgte farver.

Effektforbruget er målt ved en indstilling i appen på henholdsvis 50 % og 100 %.

Målinger på Philips Hue white and color, E27, lysfarver
Lysfarver 50 % 100 %
Effekt [W]
READ 2,68 7,39
CONCENTRATE 2,84 7,96
ENERGIZE 2,60 6,85
RØD 2,00 3,95
BLÅ 1,44 2,40
GRØN 1,45 2,40
GUL 1,50 2,63
VIOLET 1,66 3,40


Graf over effektforbrug ved forskellige farver ved indstillingerne 50 % og 100 %

.
Effektforbrug ved 3 varianter af hvidt lys samt farverne rød, blå, grøn, gul og violet ved indstillinger i den tilhørende app på 50 % og 100 %.


Af de hvide farvetoner har det meget hvide lys det højeste effektforbrug. Blandt de udvalgte farver har det røde lys det højeste effektforbrug. De hvide farvetoner har generelt et betydeligt højere effektforbrug set i forhold til farverne.

Andre komponenters effektforbrug

Bro
Bro, som skaber forbind­else mellem lys­kilder og udstyr til betjen­ing.
Til systemet hører også en såkaldt bro, som etablerer forbindelse mellem lyskilder og fx tablet via lokationens trådløse netværk. En enkelt bro kan håndtere op til 50 lyskilder. Komponenten er blevet målt til at have et effektforbrug på 1,7 watt. Hvad bliver det til i udgifter på et år?
0,0017 kW · 24 h/dg · 365 dg/år · 4,01 kr/kWh = 59,72 kr/år
For Hue White and color ambiance lyskilder med en E14 sokkel er der målt et standby­forbrug på 0,28 W, mens der for en White and color ambiance Lightstrip Plus er målt 0,18 W.

Strømmens kurveform for en lyskilde

Strømoptaget bærer præg af harmoniske overtoner, som det ses nedenfor.

Strømmens kurveform

Strømkurve.
Blå kurve er lyskildens tilsluttede spænding, rød kurve er en enkelt lyskildes strømoptag ved preset READ og en indstilling på 100 % og den sorte kurve er produktet af strøm og spænding, hvilket resulterer i kurven for øjeblikseffekten.Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com