Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Udskiftning af gamle kontakter

Dokument oprettet:12 Jan 2004
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

En gammel korrespondanceafbryderUdskiftning af stikkontakter og afbrydere hører til en af de (få) el-opgaver man må give sig i kast med som almindelig bruger af elektricitet.

Denne artikel viser, at det også kan lade sig gøre at udskifte gamle kontakter, der havde andre dimensioner end nutidens kontakt­materiel, uden alt for meget besvær med spartel og malerkost.

Sluk for strømmen

Lige så fredsommelig en elektrisk ledning kan se ud når man kigger på den på afstand, lige så ubehagelig og farlig viser den sig at være, hvis man kommer til at røre ved en uisoleret del med spænding på. Derfor slukker man almindeligvis for strømmen, der hvor man skal arbejde.

Man kan fx tænde for lyset på de kontakter man vil udskifte, for herefter at gå ud i gruppetavlen og finde og slukke for den gruppe­afbryder, som forsyner det pågældende område med strøm. Når lamperne slukker har man fundet den rigtige gruppe. Ved en stikkontakt kunne man fx sætte en radio til. Når lyden forsvinder har man slukket for den gruppe­afbryder, som stikkontakten hører til.

Man kan naturligvis også bare slukke for samtlige grupper eller udkoble et HPFI-relæ, der evt sidder foran det hele. En polsøger er et udmærket redskab til et tjek af, at de forskellige ledninger nu også er spændingsløse.

I en situation, hvor man ikke selv kan holde øje med tavlen, og hvor man kan risikere at andre dukker op og måske pr refleks genindkobler en slukket gruppe, bør man yderligere tage sikringerne ud (kan ikke lade sig gøre ved automatsikringer) og ophænge et skilt om, at der arbejdes på anlægget.

Tid til udskiftning

Man forbavses nogle gange over den kvalitet "årgangskontakter", og ældre el-komponenter generelt, kan besidde. Det gælder både mht materialer, mekanik og design. En kontakt med 60 år på bagen behøver på ingen måde at være kasserbar.

Et motiv til en udskiftning af gamle stikkontakter og afbrydere kunne være at opnå et mere tidssvarende look. En rigtig god grund til udskiftning er, hvis kontaktfunktionen virker ustabil eller bliver varm pga dårlige forbindelser, fx pga sortsvedne kontaktdele.

Et par gamle trykafbrydere
To gamle trykafbrydere, formentlig fra 1940'erne. Fra 1940 blev det nemlig på denne model standard med en hvid prik på den knap, som tænder for strømmen. Hvad så med en korrespon­danceafbryder i sam­me design­serie? Her vil det jo nogle gange vil være den ene knap som tænder og nogle gange den anden? Jeps, to hvide prikker!


Ved meget gamle kontaktinstallationer er der gerne brugt træ til dåsen, som kontakten er fastgjort i. Det kan være et udvendigt underlag, eller som det ses nedenfor, en træindsats for planforsænket installation.

Ved udskiftning af afbrydere (1 modul) passer udskæringen i træstykket gerne. Det gør den imidlertid ikke ved udskiftning af stikkontakter (1,5 modul). Her kan det være nødvendigt at fjerne noget af træet for at få plads til den moderne stikkontakts bagside.

Det kan i øvrigt også være nødvendigt at fjerne lidt puds på væggen for at få de nye kontakter til at sidde plant.

En gammel trædåse med stofledninger
Ledningerne skal naturligvis sidde på sam­me måde i de nye kontakter, som de sad i de gamle. Her er der tale om to afbrydere. Begge afbrydere skal have en fast fase på den ene terminal. Den korte hvide ledning i toppen er installationens fase og den løse hvide ledning sløjfer fasen videre fra den øverste til den nederste afbryder. Mellem­ledningerne, der skal sidde på den anden terminal på hver sin afbryder, har her hver sin farve: sort og rød.


For en ordentlig fastgørelse af kontakterne i et træunderlag anvendes afbryderskruer i passende længde. Eftersom skruerne passerer igennem dåsen, skal man være opmærksom på, at ledningerne ikke ligger i vejen for skruerne.

De gribere, som nutidens kontakter er udstyret med, fjernes, og de ledige huller anvendes i stedet til afbryderskruerne (i øvrigt også en god idé at bruge afbryderskruer ved stikkontakter i indmurings- og indstøbningsdåser, da griberne har det med at miste taget ved udtrækning af en stikprop, der evt sidder lidt stramt).

Hvor man tidligere fastgjorde de elektriske ledninger til kontakterne med skrueklemmer, anvendes nu som oftest fjederklemmer. Dvs, at ledningens blanke metal blot stoppes ned i terminalen, hvorefter en fjederanordning holder ledningen på plads.


Et par afbrydere anno 2004
De nye kontakter med brede 68-rammer dækker så nogenlunde det samme areal, som de gamle trykafbrydere gjorde.


Afbryderne er her omgivet af nogle brede 68-rammer, der netop er tiltænkt udskiftning af gammelt materiel. Herved opnås, at så godt som hele arealet bag den gamle trykafbryder bliver dækket. Endvidere får komponenterne i højden en indbyrdes afstand, der kommer til at passe med de gamle trædåser.

68-rammen er 68 mm bred. Almindeligvis anvendes ved nye installationer 63-rammer til planforsænkede kontakter og 50-rammer til udvendig installation i underlag, når materiellet tilhører designserien Fuga.


Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com