Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvad er spændingskvalitet?

Dokument oprettet:7 Sep 2010
Senest ændret:24 Apr 2021

Forvrænget spændingskurve som følge af ulineært strømtræk og netimpedans. I en perfekt verden ville vekselspændingen, der leveres fra elværkerne, have en konstant frekvens, den ville have form som en sinuskurve, den ville være fuldstændig symmetrisk mht spændinger mellem de 3 faser og den ville opretholde en ensartet amplitude over tid. Ingen af delene er tilfældet i den virkelige verden pga skiftende belastninger i nettet, tilslutning af brugsgenstande hvis strømtræk ikke er sinusformet, ulige belastning på de 3 faser, omkoblinger i nettet, pludseligt opståede fejl mv.

Europanormen DS/EN 50160 'Karakteristika for spændingen i offentlige elektricitetsforsyningsnet' beskriver inden for hvilke tolerancer veksel­spænd­ingen i offentlige net kan forventes leveret i installationens forsyningspunkt. Standard­en er således et udtryk for de parametre, der har med spændingskvalitet at gøre.

Parametrene for spændingskvalitet er overordnet opdelt i 4 kategorier:

  • Frekvens
  • Amplitude
  • Kurveform
  • Symmetri
Bestemmelserne om frekvensen foreskriver dels den nominelle frekvens (50 Hz), dels tilladelige afvigelser. I prak­sis vil man se elværkerne bestræbe sig på, at et evt tidsrum med for lav frekvens bliver modsvaret af et tids­rum med højere frekvens. Herved kan antallet af sinuskurvens perioder i løbet af et tidsinterval, fx et døgn, blive identisk med antallet af perioder, havde frekvensen været præcis 50 Hz hele tiden. Brugsgenstande, der anvender netfre­kvensen som reference, fx et vækkeur, kan således holde tiden i det lange løb.

Bestemmelserne for spændingens størrelse foreskriver for et 4-leder system med 3 faser en nominel effektiv spænding Un mellem fase og nul på 230 V med en tilladelig variation på ± 10 % (det giver et spændingsinterval fra 207 til 253 V i forsyningspunktet). Det er i den forbindelse belejligt, at produktstandarder, fx EN 61000 serien, foreskriver en lignende tolerance inden for hvilken brugsgenstande bør fungere. I øvrigt var det i 1993, at Danmark gik over til en nominel fasespænding på 230 V fra de hidtidige 220 V.

Mht spændingens størrelse er der endvidere forskrifter for hurtige spændingsændringer, flicker (flimrende belys­ning forårsaget af spændingsændringer), spændingsdyk, korte og lange afbrydelser af forsyningsspændingen samt midlertidige og transiente overspændinger mellem spændingsførende ledere og jord.

Bestemmelserne for kurveformen omfatter harmoniske spændinger (frekvenser et helt antal gange grundfre­kven­sen) og interharmoniske spændinger (frekvenser mellem de harmoniske, som blandt andet kan forårsages af brugsgen­stande med fluktuerende belastning, fx frekvensomformere) samt signalering på forsyningslederne (overlejret informationsbærende signal på forsyningsspændingen).

Symmetrien har at gøre med spændingerne mellem de 3 faser.

DS/EN 50160 har normer for både lavspændingsnet (defineret som net med effektivspændinger på op til og med 1 kV) og mellemspændingsnet (effektivspændinger mellem 1 kV og 35 kV). De danske Rekommandationer 16 og 21 fra Dansk Energi har anbefalinger, der svarer til eller er strengere end bestemmelserne i nævnte europa­norm.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com