Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Et besøg på Elmuseet

Dokument oprettet:22 Maj 2004
Senest ændret:24 Apr 2021
Forfatter:Cubus

Elmuseet, der åbnede sine døre i 1984, og fra den 1. januar 2011 har ændret navn til Energimuseet, befinder sig ved Tange Sø (mellem Århus og Viborg). Museet huser dels faste udstillinger, dels skiftende tema-udstillinger. Man kan også opleve et vandkraftværk i drift i form af Tangeværket.

Museets bygninger og effekter er spredt over et større naturpræget område. Der er masser af plads og masser af grønt.

Hovedbygningen

I hovedbygningen kan man se et mindre antal udstillede genstande. Primært danner bygningen tag over en café samt billetsalget, der også har et udvalg af bøger og hæfter med relation til emnerne i udstillingerne.

Udstillingsbygningen ved vandkraftværket

Første stop på ruten efter hovedbygningen er en udstillingsbygning i 3 etager. I det nederste udstillingsplan bliver der fortalt om vandkraft.

På næste etage kunne man på besøgstidspunktet finde en større særudstilling med titlen "Elektricitet mellem liv og død". Særudstillingen var delt op i to afsnit: en skummelt belyst "sort" afdeling og et "hvidt" afsnit.

I den sorte afdeling blev man gjort bekendt med ulykker, som elektriciteten kan være årsag til, når den ikke bliver anvendt forsvarligt. Fx pga manglende omtanke, uvidenhed, hjemmefusk, løse forbindelser eller deciderede uheld, som når lynet pludselig slår ned.


Kabeltromle, der ikke har kunnet komme af med varmen
En kabeltromle, der er blevet deform pga at ledningen ikke har været rullet helt ud da en brugsgenstand med stort strømforbrug blev tilsluttet. Den oprullede ledning har ikke kunnet komme af med varmen.


I den sorte afdeling var der også eksempler på elektriciteten anvendt på "sort" facon med forsæt, fx stødhegn og henrettelse ved elektricitet.

I den hvide afdeling kunne man blandt andet blive gjort bekendt med kroppens brug af elektricitet til at sanse og agere. Livgivende anvendelser, som fx pacemakere, var også at finde her.


Gennemsigte vægge i den gennemsigtige lejlighed
I den "hvide afdeling" var der også lavet en "gennem­sigtig lejlighed", hvor de normalt skjulte instal­lationer var gjort synlige ved hjælp af vægge og kapslinger af gennemsigtigt materiale.


På øverste etage befinder sig et såkaldt Science Center, også kaldet Thomas B. Thrige Laboratoriet. Her finder man mange interaktive opstillinger man selv kan afprøve og eksperimentere med.


En af de mange eksperimentelle opstillinger, der er at finde på museet. Her kan piskeriset i midten bringes til at dreje rundt ved i rigtig rækkefølge og passende hastighed at aktivere de forskellige elektro­magneter vha de grønne knapper.


I tilknytning til udstillingsbygningen finder man også det idriftværende vandkraftværks maskinhal.

Niels Bohr Tårnet

I løbet af dagen blev et par højspændingsapparater demonstreret i det såkaldte Niels Bohr Tårn. Her befinder der sig en 7,5 meter høj Van de Graaff generator og en Teslaspole.


Som en løve bag et bur står denne Teslaspole, der arbejder med en spænding på flere 100.000 volt. Den store spænding kan frembringe lynagtige gnister.

Tidstypiske huse

På Elmuseet gør man brug af nogle boliger, opført i tilknytning til Tangeværket, til fastholdelse af en svunden tid. Man finder et hus med interiør fra 1920'erne, et fra 1930/40'erne og et fra 1950/60'erne.


Et kig ind i en dagligstue fra 1920'erne.

Sol- og vindenergi

Elektrisk energi udvundet af solens stråler bliver behandlet i "Solbyen". I samme område finder man også en Riisager-vindmølle og en udstillingsbygning omkring vindkraft. Her har Poul la Cour og hans opfindelser fået en fremtrædende plads.


En eksperimentel stand med forskellige solpaneler i "Solbyen".

Udstillingsbygning 2

Endnu en udstillingsbygning i 3 etager finder man tæt på Solbyen. Her kan man blandt andet se materialer, brugsgenstande og maskiner, som har været anvendt på forskellige tidspunkter gennem elektrificeringen af Danmark.


Marmortavle
Et minde fra dengang man kombinerede det praktiske med det kunstneriske: en marmortavle fra Gothersgadeværket i Kbh.Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com