Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Fire robotarm geometrier

Dokument oprettet:15 Aug 2017
Senest ændret:24 Apr 2021

I videoen gennemgås 4 måder robotarme kan konstrueres på: Rektangulært, cylindrisk, sfærisk og leddelt sfærisk.


Den rektangulære robotarm bevæger sig lineært langs x, y og z-akserne i et kartesisk koordinatsystem. Geometrien kan kort betegnes 3P med tanke på, at den rummer 3 prismatiske (lineære) frihedsgrader. Afgrænsningen af robottens arbejdsområde er rektangulært.

Den cylindriske robotarm bevæger sig lineært i to led og har endvidere et rotationsled. Den korte angivelse bliver R2P. Arbejdsområdet har form af en cylinder.

Den sfæriske robotarm har to rotationsled og et lineært led. Den korte angivelse er 2RP. Det ydre arbejdsområde har form af en kugle.

Den leddelte sfæriske robotarm har 3 rotationsled, 3R. Det ydre arbejdsområde har kugleform. I praksis ses denne robottype typisk med 6 rotationsled (frihedsgrader) og kaldes for en friarmsrobot.


Interne links til denne video: Eksterne links til denne video:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com