Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Dokument oprettet:23 Feb 2003
Senest ændret:24 Apr 2021

PVC-isoleret kabelEn elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et under­dimensioneret kabel bliver varmt. Det betyder forkortet holdbar­hed for kablets isolation og i værste fald brandfare.

Nedenstående tabel gælder for PVC-isolerede ledere ved en omgivelsestemperatur på 30 °C. Den stammer fra de forenklede danske bestemmelser til fastlæggelse af strøm­værdier i SB-A6. Der findes en anden tabel (A.4) til korrektion af værdierne i tilfælde af andre tempe­ratur­forhold, hvilket resulterer i, at strømværdierne bliver højere ved køligere omgivelser og lavere ved omgivelses­temperaturer over 30 °C.

Tabellen tager endvidere udgangspunkt i, at der er tale om en enkelt strømkreds, der fremføres alene. I tilfælde af flere kabler, der fremføres samlet, fx på en kabelbakke eller i en kabelkanal, kan der blive tale om anvende tabel A.5, en tabel med korrektionsfaktorer for samlet fremføring af flere strømkredse. Det vil reducere strømværdierne.

De 3 hovedkategorier i nedenstående tabel defineres således:

 • Til mindre gode varmeafledningsforhold henregnes f.eks. installationer i isoleret bygningsdel, forudsat at ledningssystemet ikke er helt omgivet af termisk isolering [så kan tabellen nemlig ikke bruges].

 • Til normale varmeafledningsforhold henregnes f.eks. installationer direkte på væg eller på loft, i gulv, i væg eller i loft, i bygningshulrum eller i ledningskanal.

 • Til særligt gode varmeafledningsforhold henregnes f.eks. kabelinstallationer anbragt således, at den naturlige luftcirkulation omkring kabler ikke hindres af nærliggende overflader. Det vil i praksis sige, at der skal være en afstand på mindst 0,3 gange kablets diameter mellem kablet og enhver nærliggende overflade.


De to første hovedkategorier er yderligere opdelt efter installationsmåde, som det kan ses i tabellen.

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler
ved en omgivelsestemperatur på 30 °C
  Minde gode
varmeaflednings­forhold
Normale
varmeaflednings­forhold
Særligt gode
varmeaflednings­forhold
Installations­måder iht 523 tabel 52-D2 1, 3, 12, 15, 16 2 4, 6, 7, 10, 13, 20, 21, 30, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 5, 8, 9, 11, 14, 40-47, 54 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ledertværsnit mm2 Strømværdier [A]
KOBBER  
0,196 2 2 2,5 2,5 2,7
0,283 3 3 3,5 3,5 3,8
0,5 5 5 6 6 6,5
0,75 7,5 7,5 9 9 10
1 10,5 10,5 12 12 14,5
1,5 13,5 13 15,5 15 18,5
2,5 18 17,5 21 20 25
4 24 23 28 27 34
6 31 29 36 34 43
10 42 39 50 46 60
16 56 52 68 62 80
25 73 68 89 80 101
35 89 83 111 99 126
50 108 99 134 118 153
70 136 125 171 149 196
95 164 150 207 179 238
120 188 172 239 206 276
150 216 196 299 236 319
185 248 223 341 268 364
240 286 261 403 313 430
300 328 298 464 358 497
ALUMINIUM  
16 43 41 53 48 61
25 57 53 70 62 78
35 70 65 86 77 96
50 84 78 104 92 117
70 107 98 133 116 150
95 129 118 161 139 183
120 149 135 186 160 212
150 170 155 227 183 245
185 194 176 259 208 280
240 227 207 305 243 330
300 261 237 351 278 381


Herunder følger beskrivelserne af de forskellige installationsmåder. Der er flere detaljer samt illustrationer i stærk­strøms­bekendtgørelsen.

 1. Isolerede ledere eller enleder kabler i rør i en termisk isoleret væg.
 2. Flerleder kabel i rør i en termisk isoleret væg
 3. Flerleder kabel direkte i en termisk isoleret væg
 4. Isolerede ledere eller enleder kabler i rør på en væg af træ eller af murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange rørdiameteren fra den.
 5. Flerleder kabel i rør på en væg af træ eller af murværk eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange rørdiameteren fra den.
 6. Isolerede ledere eller enleder kabler i ledningskanal på en væg af træ - vandret.
 7. Isolerede ledere eller enleder kabler i ledningskanal på en væg af træ - lodret.
 8. Flerleder kabler i ledningskanal på en væg af træ - vandret.
 9. Flerleder kabler i ledningskanal på en væg af træ - lodret.
 10. Isolerede ledere eller enleder kabler i ophængt ledningskanalsystem.
 11. Flerleder kabler i ophængt ledningskanalsystem.
 12. Isolerede ledere eller enleder kabler i profilliste.
 13. Isolerede ledere eller enleder kabler i ledningskanalsystem, f.eks. fodpanelliste.
 14. Flerleder kabler i ledningskanalsystem, f.eks. fodpanelliste.
 15. Isolerede ledere i rør eller enleder eller flerleder kabel i dørfatning.
 16. Isolerede ledere i rør eller enleder eller flerleder kabel i vinduesrammer.
 17. -
 18. -
 19. -
 20. Enleder eller flerleder kabel fastgjort direkte på eller placeret i en afstand mindre end 0,3 gange kabeldiameteren fra en væg af træ.
 21. Enleder eller flerleder kabel fastgjort direkte under et loft af træ.
 22. Enleder eller flerleder kabel fastgjort i en afstand fra et loft.
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. Enleder eller flerleder kabel på uperforeret kabelbakke.
 31. Enleder eller flerleder kabel på perforeret kabelbakke.
 32. Enleder eller flerleder kabel på knægte eller trådnet.
 33. Enleder eller flerleder kabel i en afstand på mere end 0,3 gange kabeldiameteren fra en væg.
 34. Enleder eller flerleder kabel på kabelstige.
 35. Enleder eller flerleder kabel nedhængt fra eller bygget sammen med en bæretråd.
 36. Uisolerede eller isolerede ledere på isolatorer.
 37. -
 38. -
 39. -
 40. Enleder eller flerleder kabel i et bygningshulrum.
 41. Isolerede ledere i rør i et bygningshulrum.
 42. Enleder eller flerleder kabel i rør i et bygningshulrum.
 43. Isolerede ledere i lukket ledningskanal i et bygningshulrum.
 44. Enleder eller flerleder kabel i lukket ledningskanal i et bygningshulrum.
 45. Isolerede ledere i lukket ledningskanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K m/W.
 46. Enleder eller flerleder kabel i lukket ledningskanal i murværk med en termisk modstand på højst 2 K m/W.
 47. Enleder eller flerleder kabel - i et loft hulrum/i et hult gulv.
 48. -
 49. -
 50. Isolerede ledere eller enleder kabel i planforsænket gulvkanal.
 51. Flerleder kabel i planforsænket gulvkanal.
 52. Isolerede ledere eller enleder kabel i indstøbt ledningskanal.
 53. Flerleder kabel i indstøbt ledningskanal.
 54. Isolerede ledere eller enleder kabler i rør i en uventileret kabelkanal fremført vandret eller lodret.
 55. Isolerede ledere i rør i en åben eller ventileret kabelkanal i gulv.
 56. Enleder eller flerleder kabel i en åben eller ventileret kabelkanal fremført vandret eller lodret.
 57. Enleder eller flerleder kabel direkte i murværk, der har en termisk modstand på højst 2K m/W uden supplerende mekanisk beskyttelse.
 58. Enleder eller flerleder kabel direkte i murværk, der har en termisk modstand på højst 2K m/W med supplerende mekanisk beskyttelse.
 59. Isolerede ledere eller enleder kabler i rør i væg af murværk.
 60. Flerleder kabler i rør i væg af murværk.


Udregning af strømværdier efter forskrift
Strømværdierne i ovenstående tabel, og i de mere detaljerede IEC-tabeller (tabel 52-E1 til E12), kan udregnes efter følgende forskrift, jf SB-A6 bilag B til kapitel 52:
I = A · Sn
I er strømværdien i ampere, S er lederens tværsnitsareal i mm2 og A og n er konstanter, der står angivet i tabel B.52-1 i SB-A6. Konstanterne afhænger af kabeltype og installationsmåde. For en del af de større ledertværsnit er det ligefrem nødvendigt selv at regne strømværdierne ud, da tabellerne ikke er fuldstændige.

Mht de manglende IEC-strømværdier giver det umiddelbart sig selv, hvilke konstanter, der skal anvendes i forskriften fra tabel B.52-1. Mht de manglende strømværdier i tabellerne i de forenklede danske bestemmelser (A.2 og A.3) ser form­lerne ud som følger:

PVC-isolerede ledere, tabel A.2, 4. strømværdikolonne 150-300 mm2 Cu:

I = 11,65 · S0,6005

PVC-isolerede ledere, tabel A.2, 4. strømværdikolonne 150-300 mm2 Al:

I = 9,03 · S0,601

XLPE-isolerede ledere, tabel A.3, 4. strømværdikolonne 150-300 mm2 Cu:

I = 15,17 · S0,60

XLPE-isolerede ledere, tabel A.3, 4. strømværdikolonne 150-300 mm2 Al:

I = 11,95 · S0,605

Det bemærkes i øvrigt i tabellen, at et dobbelt så stort kvadrat ikke nødvendigvis kan føre en dobbelt så stor strøm. Det skyldes blandt andet, at overfladearealet på en rund leder, ikke forøges i samme forhold som lederkvadratet (dermed forøges evnen til varmeafgivelse ikke i samme takt som kvadratforøgelsen).


Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2022 Cubus | cubusadsldk@gmail.com