Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Spændingsfald i kabler til Dahlander motor

Dokument oprettet:28 Sep 2006
Senest ændret:25 Mar 2017

Mærkeplade på Dahlander motor Hvordan udregnes spændingsfaldet i kablerne til en Dahlander viklet motor?

En Dahlander motor er en polomkobbelbar motor med 2 has­tig­heder, til­nær­melsesvist med forholdet 1 til 2. På mærkepladen til højre ses en Dahlander motor at have en lav has­tighed på 650 omdrejninger pr minut og en høj has­tighed på 1415 omdrejninger pr minut.

Hvis der ydes ca samme moment i begge hastigheder, siges motoren at have konstant moment. Denne motortype symboliseres efter viklings­koblingerne i de to hastigheder som Δ/YY (trekant/dobbelt­stjerne).

En Dahlander motor med ventilatormoment har et lavere moment i den lave hastighed og motortypen angives som Y/YY (stjerne/dobbelt­stjerne).

Den høje hastighed er i begge tilfælde dobbeltstjerne-koblingen. Motorerne ses også angivet med den højeste hastig­hed først, altså YY/Y og YY/Δ.

Styring centralt i tavle

Der føres 6 spændingsførende ledere til motoren. Disse kan være opdelt i to tværsnit, da strømmene i henholdsvis høj og lav hastighed, og dermed kravet til tværsnitsareal, er forskellige.

I lav hastighed føres der strøm i kun 3 ledere, svarende til belastningsstrømmen ved lav hastighed.

I høj hastighed føres der strøm i de 3 øvrige ledere, svarende til belastningsstrømmen ved høj hastighed, men samtidig føres den halve strøm i de 3 ved lav hastighed anvendte ledere (disse 3 lederes opgave i høj hastighed er etablering af et stjernepunkt, dannet af en kontaktor i styringstavlen).


En ventilatormoment (Y/YY) Dahlandermotor med styring centralt i tavle. De spænd­ingsførende ledere er opdelt i to: en gruppeledning GL og en tilledning TL, der fører strømmen ved høj hastighed og en anden gruppeledning og tilledning, der fører strømmen ved lav hastig­hed. Sidstnævnte fører også strøm ved høj has­tig­hed (svarende til halvdelen af strøm­men ved høj hastighed). Mht spændingsfalds­bereg­ninger kunne motoren lige så godt have været af konstant moment typen (Δ/YY).


Nedenstående formel angiver fasespændingsfaldet ved kobling af Dahlandermotoren i høj has­tig­hed. Der vil i dette tilfælde opstå spændingsfald i alle 6 spændingsførende ledere, da der går strøm i dem alle.

ΔUf : fasespændingsfald, dvs et spændingsfald, der med henblik på at finde det procentvise spændingsfald, skal ses i for­hold til fasespændingen Uf på 230 volt, i modsætning til netspændingen Un på 400 volt [V].
I1/1 : motorens fuldlaststrøm i høj hastighed [A].
Rhøj : samlet vekselstrømsmodstand (ohmsk) i gruppeledning og tilledning mærket 'høj', en værdi, der sædvanligvis vælges ved tempe­raturen 20 °C [Ω].
Xhøj : samlet reaktans i gruppeledning og tilledning mærket 'høj' [Ω].
Rlav : samlet vekselstrømsmodstand (ohmsk) i gruppeledning og tilledning mærket 'lav', en værdi, der sædvanligvis vælges ved temperaturen 20 °C [Ω].
Xlav : samlet reaktans i gruppeledning og tilledning mærket 'lav' [Ω].
cosφ : cosinus til motorens faseforskydningsvinkel i høj hastighed.
sinφ : sinus til motorens faseforskydningsvinkel i høj hastighed.


Udspecificeres R og X i de forskellige resistanser og reaktanser i gruppeledninger og tilledninger mærket henholdsvis høj og lav, kommer formlen til at se således ud:

lGL : længde af gruppeledning, dvs kabellængden fra tavle til hvor tilledningen tager over [km].
lTL : længde af tilledning, dvs kabellængden fra hvor gruppeledningen slutter til motorens klemkasse [km].
rGL høj : vekselstrømsmodstand (ohmsk) i gruppeledningen mærket 'høj', sædvanligvis valgt ved temperaturen 20 °C [Ω/km].
xGL høj : reaktiv modstand i gruppeledningen mærket 'høj' [Ω/km].
rTL høj : [Ω/km].
xTL høj : ...

Styring decentralt ved motor

Hvis styringen er placeret ude ved motoren er der mindst 3 spændings­førende ledere i gruppe­kablet. Evt også en nul ved behov for 230 V til styrings­komponenterne.


En Dahlander motor forsynet via en gruppeledning GL og et par tilledninger TL mær­ket henholdsvis 'høj' og 'lav'. Styringen med kontaktorer mv er placeret ude ved motoren. Styringskomponenterne vil evt også bruge lidt strøm, hvis de strømfødes gennem de samme ledere som motoren.


Fasespændingsfaldet i høj hastighed udgøres af summen af spændingsfaldet i gruppe­ledningen og i de to tilled­ninger mærket 'høj' og 'lav', der naturligt kommer til at danne formlens 3 led.

Formlens størrelser er forklaret under spændingsfaldsberegning med styringen placeret i tavlen.

Eksempel

Et eksempel på en spændingsfaldsberegning på en Dahlander motor, hvis styring befinder sig centralt i tavle.


Gruppekablet 'høj' har en længde af 25 m og r- og x-værdier på henholdsvis 3,08 og 0,1 ohm/km. Tilledningen 'høj' har en længde af 3 m og r- og x-værdier på henholds­vis 3,3 og 0,1 ohm/km. Gruppekablet 'lav' har r- og x-værdier på henholdsvis 7,41 og 0,107 ohm/km. Tilledningen 'lav' har r- og x-værdier på henholdsvis 7,98 og 0,111 ohm/km. Motorens cosφ i høj hastighed er 0,85, svarende til at sinφ er 0,53. Motor­ens fuldlaststrøm i høj hastighed er på 32 A, hvilket betyder, at der vil løbe en strøm på 16 A i kablerne mærket 'lav' ved høj hastighed.


Tallene sættes ind i formlen...

Udeladelse af x-værdierne gør ikke den store forskel ved mindre tværsnit. En udregning, hvor x-værdierne og sinφ ude­lades, resulterer i et udregnet fasespænd­ings­fald på 5,21 V. De 5,28 volt udgør følgende procent­vise spændings­fald:Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com