Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Smeltestrømme ved 0,4 og 5 sekunder

Dokument oprettet:10 Mar 2006
Senest ændret:25 Mar 2017

6 A Neozed sikringTiderne 0,4 og 5 sekunder nævnes flere steder i Stærkstrøms­bekendt­gørelsen i forbindelse med påkrævede udkoblings­tider i tilfælde af elektriske fejl. Fx angives det for TN-systemer i SB-A6 413.1.3.4, at stikkontakt­tilsluttet eller fast tilsluttet hånd­materiel af klasse I, skal koble ud inden for 0,4 sekunder i tilfælde af en fejl mellem en spændings­førende del og fx en be­skyt­telses­leder (ved en forsynings­spænding på 230 V mellem fase og jord). Fejl­strøm­men det pågældende sted skal med andre ord være stor nok til, at foransiddende overstrømsbeskyttelsesudstyr kobler ud inden for den fastsatte tid, såfremt afbrydelsen af forsyningen er baseret på fx smeltesikringer. For stationært materiel nævnes tiden 5 sekunder.

Der er endvidere tradition for som en tommelfingerregel at regne en motors høje startstrøm med en varighed af 5 sekunder. Spørgsmålet er, om sikringen kan holde til den kraftige overstrøm i det relativt korte tidsrum uden at smelte.

Nedenfor at angivet de strømstyrker, hvor neozed og diazed sikringer brænder over ved de to udvalgte tider. Værdierne er uddraget fra en Siemens smeltetidskurve for de pågældende sikringer.

NEOZED, driftsklasse gL/gG
Sikrings mærkestrøm Smeltestrøm 0,4 sek Smeltestrøm 5 sek
2 A 6,1 A 5,2 A
4 A 11,9 A 10,0 A
6 A 19 A 14,6 A
10 A 60 A 37 A
13 A 72 A 42 A
16 A 88 A 49 A
20 A 109 A 62 A
25 A 153 A 87 A
32 A 215 A 115 A
35 A 228 A 123 A
40 A 268 A 139 A
50 A 420 A 230 A
63 A 500 A 269 A
80 A 675 A 372 A
100 A 869 A 479 A


DIAZED, driftsklasse gL/gG
Sikrings mærkestrøm Smeltestrøm 0,4 sek Smeltestrøm 5 sek
2 A 5,4 A 4,8 A
4 A 13,7 A 11,4 A
6 A 21 A 16,4 A
10 A 62 A 36 A
16 A 102 A 55 A
20 A 153 A 77 A
25 A 186 A 92 A
35 A 259 A 137 A
50 A 404 A 229 A
63 A 560 A 299 A
80 A 667 A 360 A
100 A 904 A 494 AInterne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com