Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

KAP-stikkets tilslutninger

Dokument oprettet:9 Sep 2002
Senest ændret:25 Mar 2017

KAP-stikket anvendes meget inden for installationer, der er koblet på telefonnettet (fx som tilslutningspunkt for alarm-, ISDN- og ADSL-installationer). Benævnelsen 'multistik' kan man også støde på. Det er et specielt stik med bryde­funktion. Ledninger monteres uden afisolering i skæreklemmer, i øvrigt uden brug af værktøj. Skæreklemmernes numre svarer til pin-placeringerne på et RJ11-stik.


KAP-stik med skæreklemmer (ingen afisolering)


Når der ikke sidder et RJ11-stik i KAP-stikket, er der elektrisk forbindelse mellem klemme 2 og 3 og mellem klemme 4 og 5. Når der isættes et RJ11-stik brydes disse forbindelser og der haves 4 separate elektriske forbindelsespunkter.

Forbindelser i et KAP-stik med og uden indsat RJ11-stik
Diagram over de elektriske forbindelser i et KAP-stik med og uden et isat RJ11-stik.


Stuffercappen til skæreklemme 3 og 4 er konstrueret med et hul, hvori kan isættes en plombering. Hvis denne anvendes er det ikke muligt at ændre på tilgangsledningerne uden at ødelægge plomberingen.

KAP-stikkets klemmer i tele-installationer
Skæreklemme Anvendelse
2 Afgang a
3 Tilgang a
4 Tilgang b
5 Afgang b

Eksempler på anvendelse:

  • ADSL, rå kobber: det rå kobber forbindes til klemme 3 og 4.
  • ADSL med skillefilter: det blandede ADSL/telefon-signal forbindes til klemme 3 og 4 og det filtrerede telefonsignal sendes retur til installationen på klemme 2 og 5.
  • ISDN med NTab: ISDN-signalet (U-snittet) forbindes til klemme 3 og 4. Den ene analoge udgang på NTab-boksen føres tilbage til klemme 2 og 5 og videre ud i installationen. Der anvendes en splitter i KAP-stikket for at udvide KAP-stikkets ene hunstik til to.
  • Alarm: indkommende linje forbindes til klemme 3 og 4. Efterfølgende telefoninstallation tilsluttes klemme 2 og 5.

Tidligere anvendt KAP-stik

Nedenfor ses et tidligere anvendt KAP-stik, ligeledes med den karakteristiske brydefunktion. Skæreklemmerne er nummereret fra 1 til 8.

Den viste "skruetrækker" er et værktøj, der anvendes til at presse ledningerne ned i skæreklemmerne. Værktøjet findes også i en plastikudgave.


Ældre KAP-stik og tilhørende værktøj til at presse ledningerne ned i skæreklemmerne.


På trods af de 8 pins skal man ikke tro, at der er tale om en RJ45-konnektor. Konnektoren passer til et RJ11-stik.

Ellers er princippet det samme mht tilgang og afgang: de to midterste pins anvendes som tilgang (det bliver i dette tilfælde klemme 4 og 5) og en pin på hver side af tilgangene bruges som afgang (dvs klemme 3 og 6).


Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com