Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Kategorier for parsnoede kabler

Dokument oprettet:15 Sep 2002
Senest ændret:24 Apr 2021

UTP-kabelKabler (og komponenter) beregnet til datatransmission, er inddelt i kate­gorier. Kate­gori­erne fortæller noget om, op til hvilken frekvens kobber­parrene kan transmittere informa­tioner (båndbredden). Nogle standard­ise­rings­organisa­tioner (TIA) navngiver et samlet systems båndbredde (kabel, stik mv) efter kategorien, mens andre orga­nisa­tioner (ISO) henfører det samlede system til en "klasse" (class).

Generelt kan man sige, at jo større båndbredde et kabel behersker (angivet i en kabel­standard fra fx en af ovenstående standardise­rings­organisa­tioner), jo højere bliver den mulige datahastighed (angivet i en net­værks­standard, fx fra IEEE). Sammen­hængen er ikke nødven­digvis én til én sådan at fx 100 MHz svarer til 100 Mbit/s. Forholdet mellem MHz og Mbit/s afhænger af, med hvilke metoder data bliver transmitteret i mediet. Der er netværks­standarder, som foreskriver anvendelse af alle 4 kobberpar i et kabel på én gang, i stedet for blot at anvende ét par til at sende og ét par til at modtage. Det forøger selvfølgelig den samlede kapa­citet.

"Hastighed" og "Anvendelse" i skemaet skal blot ses som eksempler og er på ingen måde udtømmende. Der kunne nævnes mange anvendelses­mulig­heder ud for hver kabelkategori. Ligeledes er hastig­heden målt i bit/s noget diffus. Hvis systemet fx tillader fuld duplex (sende og modtage på samme tid) fordobles den sam­lede transmissionshastighed i forhold til et system med halv duplex. Afgørende her kunne fx være, om der anvendes hub eller switch. Og hvis alle 4 par i et PDS-kabel anvendes i stedet for blot 2 par, forøges hastigheden som nævnt også i positiv retning. 1000BaseT på Cat 5e er et eksempel, hvor alle 4 par anvendes, men samtidig anvend­else af kobber­parrene er fx også muligt med Cat 5 og Cat 3.

Parsnoede kabler og båndbredde
Kategori Båndbredde Hastighed Class Anvendelse
Cat 1 - - - Kun lyd, dørtlf. mm.
Cat 2 1,5 MHz 4 Mbit/s - Localtalk, telefon
Cat 3 16 MHz 10 Mbit/s C 10BaseT
Cat 4 20 MHz 16 Mbit/s - Tokenring
Cat 5 100 MHz 100 Mbit/s - 100BaseT
Cat 5e 100 MHz 1 Gbit/s D 1000BaseT
Cat 6 250 MHz 2 Gbit/s E -
Cat 6a 500 MHz 10 Gbit/s EA 10GBaseT
Cat 7 600 MHz 10 Gbit/s F -
Cat 7a 1000 MHz 10 Gbit/s FA -

Bemærkninger

  • Opdelingen i "kategorier" var oprindeligt en opdeling i "levels".

  • Der er ikke noget i vejen for at anvende et højere kategoriseret kabel end nødvendigt. Det giver mulighed for senere opgradering uden kabelskift. Måske lige bortset fra Cat 7, der er noget speciel.

  • 10BaseT kaldes også for Ethernet. 100BaseT kaldes også for Fast Ethernet. 1000BaseT kaldes også for Gigabit Ethernet.

  • Cat 5e er en forbedret udgave af Cat 5. Det egner sig blandt andet umiddelbart for anvendelse af alle 4 par i Gigabit Ethernet.

  • Cat 7 anvender en ny type stik, og ikke de velkendte RJ45. Endvidere er kablet skærmet på alle leder og kanter.Interne links til emner i dette opslag: Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com