Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Driftskategorier for koblingsmateriel

Dokument oprettet:19 Nov 2002
Senest ændret:25 Mar 2017

Kontaktor, 9 A ved AC-3 driftVed anvendelse af koblingsmateriel i elektriske installationer, det være sig kontaktorer, afbrydere mv, skal materiellet være konstrueret til at kunne føre, slutte og bryde den aktuelle type belastning og strømstyrke. De forskellige driftskategorier indenfor vekselstrøm kaldes AC-kategorier.

Ved anvendelse af uegnet koblingsmateriel til en given type belastning risikeres tilsværtning af kontaktsæt med påfølgende dårlig elektrisk kontakt, ødelæggelse af kontaktsæt, risiko for sammensvejsning af kontaktsæt samt helt generelt forringet holdbarhed af komponent.

Kobling af induktive belastninger, som fx motorer, er mere slidsomt for komponenten end kobling af ohmske belastninger, som fx varmepaneler, ved samme strømstyrke. Det skal dog også siges at startstrømmen på en motor i selve koblingsøjeblikket kan være 6 gange større end strømmen under drift, hvor motoren har opnået sin omdrejningshastighed.

På fx bevægemeldere (PIR) er der ofte angivet max effekt for forskellige typer af tilsluttede lyskilder, der afspejler lyskildernes forskelligartede belastning på kontaktsættet ved ind- og udkobling. Her et eksempel fra en PIR-enhed med relækontakt:

Maximum belastning:
  • Glødelampe 1000 W
  • Tungsten halogen 750 W
  • Lysstofrør 500 W
  • Motorer 250 W

I skemaet over driftskategorier nedenfor er der i kolonnen "symbol" udvalgt et enkelt typisk symbol ud af mange muligheder og varianter.

AC-Driftskategorier
Kategori Anvendelse Udstyr Symbol
AC-1 Termiske, ikke induktive eller let induktive belastninger. Fx elvarme uden transformer, lysstofrør og metaldamp­lamper uden eller med kompensations­kondensator i serie. Kontaktor
AC-2 Kontaktringsmotor - indkobling og udkobling.
AC-3 Kortslutningsmotor - indkobling og efterfølgende udkobling under drift. Også transformer med ohmsk belastning, metaltråds glødelamper og lysstofrør og metaldamp­lamper med kompensations­kondensator i parallel.
AC-4 Kortslutningsmotor - indkobling, reversering og "jogging".
AC-5a Kobling af udladningslamper.
AC-5b Kobling af glødelamper.
AC-6a Kobling af transformatorer.
AC-6b Kobling af kondensatorbatterier.
AC-7a Svage induktive belastninger i husholdningsapparater og lign.
AC-7b Motorer i husholdningsudstyr.
AC-8a Motorer i hermetiske kølekompressorer med manuelt reset af overstrømsrelæer.
AC-8b Motorer i hermetiske kølekompressorer med automatisk reset af overstrømsrelæer.
AC-12 Kobling af ohmske belastninger og halvleder belastninger med optokoblere for galvanisk adskillelse. Hjælperelæ
AC-13 Kobling af halvleder belastninger med transformer som galvanisk adskillelse.
AC-14 Kobling af svage elektromagnetiske belastninger.
AC-15 Kobling af AC-elektromagnetiske belastninger.
AC-20 Kobling af ubelastede kredse. Lastadskiller
Lastafbryder
AC-21 Kobling af ohmske belastninger, incl moderate overbelastninger.
AC-22 Kobling af blandede ohmske og induktive belastninger, incl moderate overbelastninger.
AC-23 Kobling af motorbelastninger og mere induktive belastninger.Eksterne links til emner i dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com