Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Københavns Elektricitetsværker 1892-1942

Dokument oprettet:4 Jan 2005
Senest ændret:24 Apr 2021

Københavns Elektricitetsværker 1892-1942 En jubilæumsbog udgivet i anledning af 50-året for etablering af det første offentlige elektricitets­værk i København. Bogen fortæller grundigt og detaljeret om elektrici­tetens indførelse i hovedstaden. Lige fra de politiske beslutnings­processer til de rent tekniske sider af sagen med kraft­værkernes opbygning, lednings­systemer osv.

Først var det Elektrisk Station i Gothersgade, der tændte for kontakten den 5. marts 1892. Værket havde en aktions­radius på 700-1000 meter og leverede til at starte med 2 x 110 V jævnstrøm. Så blev det Vesterbros tur ved Vestre Elektricitets­værk på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffs­gade den 7. september 1898. I oktober 1902 kom Østerbro med på vognen ved Østre Elektricitets­værk på Østre Allé nr 6. Her tog man springet til 2 x 220 V jævnstrøm af hensyn til at øge værkets række­vidde (op til 3 km).

Højspænding i hovedledningsnettet kom til i 1907, hvor man fandt på at forsyne Valby og Sundbyerne fra Østre Elektrici­tetsværk. 3 x 6000 V AC blev hovedled­ningernes spænd­ing og de nye forbrug­ere fik ligeledes leveret vekselstrøm med forsigtige 3 x 220/127 V. Først i 1920 vovede man at hæve spændingen til 3 x 380/220 V på det ydre Amager og fra 1932 påbegyndtes denne operation også i øvrige distrikter. Endnu ved bogens udgivelse var man i fuld gang med at ændre forbruger­spændingen til 3 x 380/220 V AC alle steder, sådan som det kendes i dag (3 x 400/230 V AC).

Her en bid omkring Elektrisk Station i Gothersgade:

Efter et Par mindre Uheld - bl.a. indtraf der nogle faa Dage før Værkets endelige Igang­sætning en alvorlig Kortslutning i Skinne­anlægget - var Stationen klar til drift i Marts 1892, og Lørdag den 5. Marts produceredes for første Gang Strøm. Belastningen var ca. 45 kW, idet kun en Del af det samlede Anlæg endnu var klar til Drift. I den følgende Tid øgedes Belastningen hurtigt, efterhaanden som der sluttedes flere nye Lamper til, og efter 3 Maaneders Prøvetid overtog Stationen selv Driften den 1. Juni. Belastningen var udelukkende Lysbelastning med en udpræget Aftenspids og ellers næsten intet Forbrug. Driften indrettedes i Overensstemmelse hermed, Kedlerne fyredes op hver Formiddag, og Maskinerne var saa i Gang fra 3 til 6 Timer, Resten af Tiden overtog Akkumulator­batteriet Belastningen.


Københavns Elektricitetsværker 1892-1942
En jubilæumsbog fra 1942 skrevet af Københavns elektricitets­værkers ingeniører og embedsmænd.


TitelKøbenhavns Elektricitetsværker 1892-1942.
ForfatterRedigeret af Jørgen Rode med flere.
Udgivelsesår1942.
Sideantal304.
Illustrationer?Ja.Interne links til dette opslag: Eksterne links til dette opslag:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com