Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Frigivelse af IP-adresse tildelt via DHCP

Dokument oprettet:9 Nov 2003
Senest ændret:26 Mar 2017
Forfatter:Cubus

Man har hidtil haft en enkelt computer tilsluttet til fx ADSL-modemmet. Den enlige IP-adresse man har rådighed over har computeren opnået via DHCP. Nu bliver der i stedet tilsluttet en router med henblik på, at flere computere skal dele internet­forbindelsen. Men umiddelbart opnår routeren ikke en IP-adresse, selvom den er konfigureret rigtigt til at indhente sine netværks­indstillinger automatisk fra internet­udbyderens DHCP-server. Hvorfor opnår routeren ikke en IP-adresse?

Eller man har 2 dynamiske IP-adresser, hvilket betyder, at man kan have to computere tilkoblet internettet samtidigt via en switch/hub. Imidlertid har man flere computere og undrer sig over at nr 3 maskine ikke vil gå på nettet, selvom en af de to, der netop har været på, er koblet fra. Hvorfor modtager den 3. computer ikke automatisk konfiguration via DHCP, som de to første maskiner gjorde?

Svaret er, at netværksenheder, der opnår deres netværkskonfiguration via DHCP, bliver tildelt en IP-adresse for et bestemt tidsrum. Først når dette tidsrum er passeret, kan IP-adressen af DHCP-serveren tildeles en anden netværksenhed. Tidsrummet kan fx være en time, en dag eller mere.

Kommandoerne

Der findes en kommando i Windows, der kan frigive en tildelt IP-adresse "før tiden", så en anden netværksenhed kan få glæde af den. Kommandoen skrives i en kommandoprompt:
ipconfig /release
En anden kommando anvendes til at anmode om en IP-adresse, eller forny "lease-perioden":
ipconfig /renew
Følgende tekststreng returnerer de nærmere detaljer omkring ipconfig-kommandoerne:
ipconfig /?
Kommandoerne kan også findes som simple trykknapper i fx en routers konfigurationsinterface. I Win98 kan man fremtrylle nogle trykknapper ved i Kør... at skrive:
winipcfg
Det resulterer i fremkomsten af nedenstående vindue:


IP-konfigurationsvinduet i Win98, fremtryllet med kommandoen winipcfg
Et vindue med oplysninger om IP-konfigurationen i Windows 98. Husk at udvælge netkortet i panelet. Forneden ses trykknapper til at frigøre eller forny IP-adresser opnået via DHCP.


Illustrerende eksempel

I et internetabonnement af "altid-på" typen rådes der over en enkelt IP-adresse, som tildeles via DHCP. En computer er tilsluttet direkte til modemmet. Vha følgende kommando i en kommandoprompt indhentes oplysninger om IP-konfigurationen på maskinen:
ipconfig
Resultatet kunne være nedenstående skærmbillede.


Resultatet af ipconfig i en kommandoprompt med en maskine tilsluttet direkte til modem
Med kommandoen ipconfig i en kommandoprompt i WinXP opnås ovenstående oplysninger. Det ses, at computeren har fået en (offentlig) IP-adresse med tilhørende undernetmaske mv.


Endnu flere oplysninger om IP-konfigurationen kan i øvrigt indhentes ved at tilføje /all til kommandoen, altså:

ipconfig /all
Nu er der så blevet indkøbt en router for på en nem måde at dele internetforbindelsen til alle computere på netværket. Netværkskablet fra modemmet flyttes derfor fra computerens netkort til routerens WAN-tilslutning og routeren tændes.


0.0.0.0, routeren har ikke opnået nogen IP-adresse via DHCP
Et udsnit af routerens status-skærmbillede. Routeren har ikke opnået at få tildelt en IP-adresse fra udbyderens DHCP-server, selvom det er den eneste computerenhed, der er tilsluttet til modemmet.


Netværkskablet sættes tilbage til computerens netkort, for det var jo lige blevet glemt at frigive IP-adressen, så den kunne deles ud på ny.


IP-adresse frigøres med kommandoen ipconfig /release
Med kommandoen ipconfig /release bliver den først tilsluttede computers IP-adresse frigjort.


Nu sættes kablet tilbage til routerens WAN-tilslutning og routeren startes op.


Router har opnået netværkskonfiguration via DHCP
Denne gang opnår routeren en IP-adresse og øvrige netværks­oplysninger efter opstart. Bemærk også, at IP-adressen i dette tilfælde uddeles i perioder af 3 timer (DHCP Remaining Time). Hvis routeren bliver siddende på forbindelsen vil adressen løbende blive fornyet. Fornyelsen sker inden tiden udløber, så der ikke kommer afbrydelser i internet­adgangen.


Dette, at IP-adressen af DHCP-serveren deles ud for en bestemt tidsperiode, betyder, at tilslutter man en ny maskine efter at lease-tiden for en tidligere tilsluttet maskine er udløbet, er DHCP-serveren almindeligvis redde til en ny uddeling uden forbehold.

Hvis der i stedet for en router var tale om at tilslutte en anden Windows computer, uden at have en fri IP-adresse til rådighed, kunne ipconfig meget vel resultere i nedenstående skærmbillede:


Selvkonfiguration, en såkaldt APIPA-adresse
Computeren har fået sig en IP-adresse, men kigger man nærmere efter opdager man, at det er en såkaldt APIPA-adresse - en 169.254.x.x-adresse maskinen giver sig selv når den er indstillet til DHCP, men ikke kan få uddelt en adresse fra en DHCP-server.

MAC-adresser

Hvad er det i grunden, som DHCP-serveren genkender den enkelte netværksenhed på? Det er den såkaldte MAC-adresse (Media Access Control), en unik hardware-adresse, der er brændt ind i hvert eneste netværkskort mv. Adressen kan fx se sådan ud:
00-06-25-E3-7F-80
Adressen består af 12 hexadecimale tal. De første 6 cifre identificerer fabrikanten (i dette tilfælde Linksys), de sidste 6 cifre er et serienummer, der sammen med første del gerne skulle resultere i en helt unik adresse.

I mange tilfælde kan man dog få netværksenheden til at foregive en MAC-adresse, som den i virkeligheden ikke har, rent softwaremæssigt. Det gælder fx i mange routere, hvor det kan hedde noget med "MAC Address Clone". Til praktisk brug er den feature indbygget af hensyn til internetopkoblinger, hvor adgangen bliver registreret til én bestemt MAC-adresse, fx netkortet på den først tilsluttede PC. Hvis man så senere vil koble en router på, som nødvendigvis har sin egen helt unikke MAC-adresse på WAN-porten, så kan man slippe for at kontakte udbyderen og få ændret registreringen ved simpelt hen at lade routerens WAN-port fingere PC-netkortets MAC-adresse.

På netværkskort til computere kan det også på nogle modeller lade sig gøre at ændre MAC-adressen softwaremæssigt.


Ændring af MAC-adresse på netkort rent softwaremæssigt
Under egenskaber for dette netværkskort kan MAC-adressen ændres manuelt til det man måtte ønske, her indskrevet uden bindestreger.

Opsummering

Ovenstående gennemgang kan opsummeres i følgende muligheder for at tilslutte en ny netværksenhed, selvom internetudbyderens DHCP-server allerede har givet adresse-leases ud til et antal maskiner svarende til det antal dynamiske IP-adresser man har rådighed over:
  • Man kan sørge for, at den maskine, der ikke længere har behov for netadgang, frigiver den tildelte IP-adresse. Fx med kommandoen ipconfig /release.

  • Man kan vente med at tilslutte en ny enhed indtil lease-perioden for en tidligere tilsluttet enhed er udløbet.

  • Man kan softwaremæssigt få netværksenheden til at foregive en MAC-adresse, som DHCP-serveren har givet et lease til.Interne links til emner i denne artikel: Eksterne links til emner i denne artikel:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com