Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Månedens link

Dokument oprettet:30 Nov 2002
Senest ændret:26 Mar 2017

November 2002
NVE - installationseftersyn
NVE har været aktuel omkring et købs­tilbud fra NESA. Forsy­nings­selskabets hjemme­side har en fin lille billed­serie, der illustrerer et instal­lations­eftersyn. Her vises eksempler på ulovlige installa­tioner.
[NVE]
September 2003
Afbrydere og stikkontakter gennem et helt århundrede
Hvornår er kontakten fra? Oversigt helt tilbage fra 1910 over dansk kontakt­materiel.
[LK]
Juli 2004
Bogen om Energien
En kronologisk beretning om elektrici­tetens historie. Tiltænkt som undervis­ningsmateriale for 7. og 8. klasses sko­leelever. PDF-dokument på 82 sider.
[ELFOR]
Juni 2005
Det elektriske Danmark
En webside med små overskuelige bidder om elektricitetens historie og teknologi.
[Elmuseet]
December 2002
Bedre lavvolt­lysinstal­lationer
Elektricitetsrådet har begået en informativ og illustrativ gennem­gang af reglerne omkring installation af lavvolt halogen­belysning. Et gennem­gående tema er, at det skal betragtes som en 230 V installation.
[Sikkerhedsstyrelsen]
Januar 2004
Strømafbrydelsen den 23. september 2003
Hvorfor forsvandt strømmen den 23. september i Østdanmark? Se en animation af begivenhedsforløbet.
[Elkraft]
Januar 2005
Arbejde på eltavler (dvd)
En undervisnings­film for elfag­folk på 22 minut­ter omkring sikker­hed ved arbejde på el­tavler. Filmen kan rekvi­reres hos Sikker­heds­styrelsen.
[Sikkerhedsstyrelsen]


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com