Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvor længe er et traditionelt lysstofrør om at afgive fuld lysstyrke?

Dokument oprettet:26 Jun 2013
Senest ændret:24 Apr 2021

Lysrørsarmatur bestykket med 2 retrofit rør af typen OSRAM SubstiTUBE. Nogle lyskilder, fx glødelamper og belysning baseret på lysdioder (LED), afgiver nærmest øjeblikkeligt fuld lysstyrke når der tændes for kon­takten.

For andre lyskilder, såsom traditionelle lysstofrør og natrium- og kviksølvdamplamper, kan det vare adskillige minutter før lyskilden er varmet op og afgiver det fulde lys.

I et mørkt rum er der på gulvfladen, med et luxmeter med log­ningsfunktion, målt antallet af lux under loftshængte armaturer fra tænding af armaturet og nogle minutter frem.

Der gengives kurver over målinger fra traditionelle lysstofrør med varianterne elektronisk (ECG) og konventionel (CCG) forkobling, samt en enkelt måling fra et LED lysrør placeret i et armatur for et traditionelt lysstofrør (retrofitting). LED lysrør ligner til forveksling de traditionelle lysstofrør. Faktisk viser billedet ovenover et traditionelt lysrørsarmatur retrofitted med et par LED lysrør.

For et traditionelt lysstofrør på 36 W, placeret i et armatur med elektronisk forkobling, udmunder måleresultaterne i følgende kurve:

Belysningsstyrke som funktion af tiden ved opstart af et 36 W lysstofrør i et armatur med elektronisk forkobling.
Lysstofrøret på 36 watt, placeret i et armatur med elektronisk forkobling, starter i den aktuelle situ­ation med en belysningstyrke på 44 lux på gulvfladen. Røret ender med afgive 110 lux. 90 % af den endelige belysningsstyrke opnås efter 170 sekunder, godt og vel 3 minutter.


For et traditionelt lysstofrør på 36 W, placeret i et armatur med konventionel forkobling, ser måleresultaterne således ud:

Belysningsstyrke som funktion af tiden ved opstart af et 36 W lysstofrør i et armatur med konventionel forkobling.
Lysstofrøret på 36 watt, placeret i et armatur med konventionel forkobling, starter i den aktuelle situ­ation med en belysningstyrke på 41 lux på gulvfladen (indled­ende opstartsflimmer, karakteristisk for den konventionelle forkobling, er ikke medtaget i kurven). Røret ender med afgive 119 lux. 90 % af den endelige belys­ningsstyrke opnås efter 196 sekunder, næsten 3,5 minutter.


For et traditionelt lysstofrør på 58 W, placeret i et armatur med konventionel forkobling, ser målingen således ud:

Belysningsstyrke som funktion af tiden ved opstart af et 58 W lysstofrør i et armatur med konventionel forkobling.
Lysstofrøret på 58 watt, placeret i et armatur med konventionel forkobling, starter i den aktuelle situ­ation med en belysningstyrke på 60 lux på gulvfladen (indled­ende opstartsflimmer er ikke medtaget i kurven). Røret ender med afgive 202 lux. 90 % af den endelige belys­ningsstyrke opnås efter 131 sekunder, lidt over 2 minutter.


Retrofitting med et LED lysrør på 18 W (og dummy glimtænder) i et traditionelt armatur til 36 W lysstofrør, resulterer i følgende kurve:

Belysningsstyrke som funktion af tiden ved opstart af et 18 W LED lysrør i et armatur med konventionel forkobling (retrofitting).
LED lysrøret på 18 watt, placeret i et armatur med konventionel forkobling, resulterer i en nærmest øjeblikkelig fuld belysningsstyrke på gulvfladen på 122 lux. Belysnings­styrken svarer i øvrigt fint til målingen ved 36 W lysstofrøret.


OSRAM SubstiTUBE starter.
Det ligner en almindelig
glimtænder men det er
en "dummy", som blot
indeholder en sikring.
Ved retrofitting af gamle armaturer med LED lysrør bibeholdes eksisterende armaturer inklusiv forkobling. Det er blot lysstofrør og glimtænder som udskiftes.

Hvis armaturet er udstyret med en kondensator til fasekompensering vil armaturet efter retrofitting være overkom­pen­seret. Til gengæld vil effektforbruget være stærkt reduceret.

Et 36 watt lysstofrør optager inklusiv tabet i en konventionel forkobling ca 43 watt. Et 36 watt lysstofrør modsvares af et 18 watt LED lysrør. Tabet i forkoblingen reduceres ved retrofitting til ca 1 watt, i alt ca 19 watt, hvilket mere end halverer de løbende udgifter til elværket.

Nedenfor ses kurver over spænding, strøm og effekt for et traditionelt lysrørsarmatur med konventionel forkobling og kondensator udstyret med LED lysrør og dummy glimtænder.

Kurver over spænding, strøm og effekt på et konventionelt lysrørsarmatur retrofitted med et 18 W LED lysrør.
Armaturet, der med et sædvanligt 36 W lysstofrør optager 43 W, optager med LED retrofitting kun 19 W. Til gengæld er armaturet stærkt overkompenseret pga armaturets indbyggede kondensator (strøm [rød kurve] kommer før spænding [blå kurve]). Sort kurve viser øjeblikseffekten.


Summa summarum: For traditionelle lysstofrør kan der gå op imod 3,5 minutter før lyset fra armaturet nærmer sig fuld styrke.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com