Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvilket elarbejde må man selv lave?

Dokument oprettet:17 Aug 2010
Senest ændret:24 Apr 2021

Mand Det fremgår af 'Bekendtgørelse af lov om autorisation af elinstallatører m.v.', hvilke elarbejder, der kræver autorisation og hvilket arbejde den almindelige lægmand må udføre. I § 2 i nævnte lovtekst oplistes forskellige typer af elarbejde:

Gyldighedsområde

    § 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm:
1) Tilkobling til og frakobling fra elforsyningsanlæg.
2) Udførelse, ændring, udskiftning og reparation af faste installationer med ledninger, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel.
3) Installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.
4) Ændring og reparation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.
5) Fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.
6) Eftersyn, justering og reparation af elektriske maskiner og brugsgenstande, der er tilsluttet fast installation under arbejdets udførelse.
I § 3 specificeres det, hvem der må udføre hvad af ovenstående kategoriserede elarbejder:
    § 3. De i § 2, nr. 1 og 2, nævnte arbejder må kun udføres af autoriserede elinstallatører, jf. dog stk. 3-6.
    Stk. 2. De i § 2, nr. 3-6, nævnte arbejder må udføres af autoriserede elinstallatører samt af personer eller virksomheder, der som erhverv producerer, reparerer eller vedligeholder styrings- og reguleringssystemer, maskiner og brugsgenstande.
    Stk. 3. Enhver må foretage udskiftning af afbrydere og stikkontakter uden jordkontakt for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20. Er stikkontakterne forsynet med jordkontakt, må enhver foretage sådan udskiftning, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder. Enhver må ligeledes opsætte og nedtage belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, samt i badeværelser. Enhver må endvidere i private boliger foretage arbejder, der er omfattet af § 2, nr. 4.
    Stk. 4. Fast tilslutning, frakobling, eftersyn, justering og reparation af installationstavler må tillige foretages af tavlefabrikanter.
    Stk. 5. Faste installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande, jf. stk. 7, kan udføres af producenten uden brug af autoriseret elinstallatør. Dette gælder dog ikke, såfremt disse er bestemt til at fungere som erstatning for faste bygninger.
    Stk. 6. Ved fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele kan producenten forberede den elektriske installation.
    Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om, hvilke brugsgenstande der er omfattet af stk. 5, hvilke bygningsdele og installationsdele der er omfattet af stk. 6, om oplysningspligt for forhandlere af elektrisk materiel med hensyn til materiel, der kun må installeres af autoriserede elinstallatører, jf. § 2, nr. 2, samt med hensyn til forbrugervejledning om montering af elektrisk materiel.
Den almindelige bruger af elektricitet er at sammenligne med 'enhver' i ovenstående tekst og det er således i stk. 3, det kan erfares, hvilke elektriske arbejder lægmanden må udføre. Enhver må udskifte stikkontakter og afbrydere med en mærkespænding på op til 250 V samt belysningsarmaturer. IP20 materiel er materiel, der er ubeskyttet mod vand. Det er således typisk placeret indendørs. Arbejder omfattet af henvisningen sidst i stk. 3 kunne fx være omprogram­mering af intelligente installationer som fx IHC.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com