Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvorfor er strømmen i en Dahlander motor i høj hastighed halveret i ledningerne til stjernepunktet?

Dokument oprettet:4 Jun 2020
Senest ændret:24 Apr 2021

Klemkasse til Dahlander motor En Dahlander motor er en polomkobbelbar motor, som i lav hastig­hed, med 3 faser tilsluttet terminalerne for lav has­tighed (1U, 1V og 1W), internt er koblet i enten trekant (kon­stant moment) eller i stjerne (ventilator moment) og ved fuld last (1/1) trækker den strøm, som mærkepladen angiver for lav hastighed.

I høj hastighed kobles de 3 faser til terminalerne for høj hastighed (2U, 2V og 2W) mens de øvrige 3 terminaler kortsluttes, så der dan­nes et stjernepunkt for motorens viklinger, der i høj hastighed ud­gør en dobbelt stjerne, YY.

I høj hastighed trækker motoren ved fuld last den strøm, som mærkepladen angiver for høj hastighed mens der i ledningerne, som danner stjernepunktet, kun løber halv­delen af denne strøm.

Hvorfor er det netop halvdelen af fuldlaststrømmen, som løber i ledningerne til stjernepunktet ved høj hastighed?


Diagram over viklingskonfigurationen i en Dahlander motor i høj hastighed, YY

Diagram over Dahlander motor koblet i høj hastighed, YY
På diagrammet er angivet de 3 fasetilslutninger L1, L2 og L3, udvalgte strømme I og 6 enslydende viklingsimpedanser Z koblet i en dobbelt stjernekonfiguration.


På grund af de ensartede impedanser Z og symmetrien i kredsløbet i det hele taget, vil fuldlaststrømmen IL, 1/1 dele sig i to lige store dele fra en tilsluttet fase L og ned gennem de to impedanser Z, der er forbundet til fasen.

Strømmen, som skal regnes ud, er IY. Det kan gøres ved brug af Kirchhoff's strømlov, der siger, at summen af strømme til et knudepunkt, regnet med fortegn, er lig med nul. Da der er tale om et vekselstrømskredsløb udføres beregningerne med komplekse tal.

Med udgangspunkt i knudepunktet, hvor den ukendte strøm IY støder til, opstilles en ligning baseret på Kichhoff's strømlov:

Strømmen i L1 har i vekselstrømssystemet en forskydning på nul grader (er reference) mens strømmen i L2 kommer 120 grader efter. Vinklen φ er den forskydning af strømmen, som motoren forårsager. Som det ses er resultatet en strøm i ledningen til stjernepunktet, som er den halve er fuldlaststrømmen.

Hvis man er vant til at regne på jævnstrømskresløb kan det virke mærkeligt, at 0,5 + 0,5 kan være lig med 0,5, hvilket altså kan være tilfældet i et vekselstrømskredsløb.

Hvis man kigger på vekselstrømmene i tidsdomænet er det mindre mystisk. Nedenfor er angivet to lige store vekselstrømme I1 og I2 med en indbyrdes forskydning på 120 grader. Det ses, at summen af de to strømme giver en strøm med præcis den samme form og amplitude, blot faseforskudt 60 grader.


Sammenlægning af to sinusformede strømme med en indbyrdes faseforskydning på 120 grader.
To sinusformede strømme med enslydende amplitude og faseforskudt 120 grader giver, når de lægges sammen, en strøm med samme form og amplitude som de øvrige strømme, blot faseforskudt 60 grader.Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2024 Cubus | cubusadsldk@gmail.com