Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvordan regnes fra kubikcentimeter til kubikmeter?

Dokument oprettet:10 Aug 2010
Senest ændret:24 Apr 2021

LinealKubikcentimeteren cm3 består dels af den grundlæggende længdeenhed meteren m og et præfiks c. C'et står for centi svarende til en hundrededel. At længden cm er opløftet i 3. potens betyder, at den skal ganges med sig selv 3 gange, hvorved der bliver tale om et rumfang.

cm3 = cm · cm · cm = (cm)3
Ved at gå systematisk frem omregnes let fra et rumfangsmål til et andet. At få sat en parentes rundt om centimeteren cm er væsentligt for omregningen. Det er ikke kun meteren m der skal opløftes i 3. potens.

Omregning fra cm3 til m3

Udtrykket opskrives med parenteser omkring præfiks c og længdeenhed m.
(cm)3
Præfikset skiftes ud med det tal som det står for. I dette tilfælde en hundrededel. Tallet skrives, af hensyn til efterfølgende regneregler, bekvemt op i potensformen 10-2.
(cm)3 = (10-2·m)3
Der skal nu anvendes følgende potensregneregel:
(am)n = am·n
Omregningen fuldendes. Den enkelte meter i parentesen kan skrives som m opløftet i første potens med henblik på anvendelse af ovenstående regneregel.
(cm)3 = (10-2·m)3 = (10-2·m1)3 = 10-2·3·m1·3= 10-6 m3
En kubikcentimeter svarer altså til 10-6 kubikmeter.

Omregning fra m3 til cm3

I dette tilfælde skal der indsættes et præfiks. Udgangspunktet opskrives omgivet af parenteser.
(m)3
Man kan altid gange et tal med én. Tallet er stadig det samme. Hvis præfikset c, svarende til 1/100, ønskes sat ind, må der altså også ganges med 100, regneteknisk praktisk skrevet i potensform 102. Som i første eksempel skri­ves meteren som m opløftet i første potens af hensyn til anvendelse af regneregler.
(m)3 = (m1)3 = (102·c1·m1)3 = 102·3·c1·3·m1·3 = 106·c3·m3 = 106 (cm)3
I sidste omskrivning blev følgende potensregneregel anvendt:
am·bm = (a·b)m
Principperne er de samme når det er kvadrater frem for rumfang, der skal omskrives.

Omregning fra cm2 til mm2

Nedenstående omregning af et kvadrat fra kvadratcentimeter til kvadratmillimeter, hvor der er præfikser både før og efter, gennemregnes uden kommentarer.
(cm)2 = (10-2·103·m1·m1)2 = 10-2·2·103·2·m1·2·m1·2 = 10-4·106·m2·m2 = 102 mm2Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com