Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Hvem har ansvaret for en given elinstallation?

Dokument oprettet:23 Jan 2011
Senest ændret:24 Apr 2021

Dommer Hvem der har ansvaret for en given elinstallation fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6. SB-A6 omfatter de fleste installationer, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding, også benævnt lavspænding.

I kapitel 62 kan man læse følgende:

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og ved­ligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstalt­ninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

[SB-A6 621]
Fagfolk har ifølge bekendtgørelsen pligt til gøre opmærksom på fejl, der fx observeres i anden anledning. Der står som følger:
Hvis en elinstallatør eller hans personale under sit arbejde konstaterer fejl eller mangler (herunder isolationsfejl) ved en installation og ikke afhjælper disse, skal han gøre ejeren (brugeren) bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.

[SB-A6 623.1]
Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark, fx ved at sørge for de regelsæt, hvorefter elektriske installationer udføres.


Interne links til emner i denne FAQ: Eksterne links til emner i denne FAQ:


Home | Copyright © 2002-2023 Cubus | cubusadsldk@gmail.com