Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Stærkstrømsreglementet 1938

Dokument oprettet:22 Feb 2007
Senest ændret:26 Mar 2017


Stærkstrømsreglementet af 22. december 1938. Reglementet er opdelt i 10 afsnit, der dels omhandler administrative bestem­mel­ser vedrørende tilsynet med stærkstrømsinstallationer, an­meld­elser til Elektricitetsrådet osv (afsnit 1), dels foreskriver ud­førel­sen af stærkstrømsinstallationer og disses drift (afsnittene 2 til 9). Endelig er der en række konstruktions- og prøvefor­skrift­er for elektrisk materiel (afsnit 10). Nu om dage er reglerne for elek­triske installationer samlet i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tidlige stærkstrømsreglementer

Den første stærkstrømslov i Danmark er fra den 19. april 1907. Det første stærkstrømsreglement med rødt omslag udkommer kort efter i 1908 og er på 65 sider.

En revision af dette reglement ser dagens lys i 1912. Indbindingens farve er nu grøn og sideantallet stiger til 79 sider.

Næste farve, der finder anvendelse, er brun. Det brune reglement kommer på gaden i 1924 og er på 115 sider.

Så er det blå farves tur. Det blå reglement er fra 1930 og sideantallet er 187 sider.

Nu er farverne brugt op og grøn farve kommer igen på banen. I 1938 udsendes det ovenfor afbillede reglement. Sideantallet er oppe på 683 sider.

Næste stærkstrømsreglement i rækken er dateret den 1. oktober 1946. Pga papir- og trykningsvanskeligheder udsendes det først i 1948. Til forskel fra tidligere består det af løsblade, der kan udskiftes med erstatningsblade ved ændringer. Der er 902 sider.Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com