Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Nilfisk støvsuger, 1910

Dokument oprettet:10 Dec 2006
Senest ændret:26 Mar 2017


Den første støvsugermodel fra Nilfisk, patenteret 1910 og navn­givet C1. Set på Danmarks Tekniske Museum, Helsingør. Detaljer: tilledning | mundstykke.


Den nye Nilfisk støvsuger blev sammen med andre danske produkter i 1910 sejlet rundt i Danmark på Fregatten Jylland for at blive fremvist for de danske forbrugere. Illustreret Tidende skrev:

Fisker og Nielsens Specialforretning for elektriske Motorer er repræsenteret af en dansk Frembringelse, som baade er aktuel og nyttig. Det er en transportabel elektrisk Støvsuger, „Nilfisk“, som udmærker sig ved en særlig enkel og solid Konstruktion. Den kan nu anvendes i de allerfleste Hjem, da den blot behøver at forbindes med en almindelig Stikkontakt eller elektrisk Lampefatning. Den kan behandles af enhver, er smukt udstyret og vejer kun 16 Kilo.

„Nilfisk“ arbejder paa den Maade, at den suger Støvet sammen med Luften gennem en Slange ind i et lukket Filter, som opsamler Støvet. Luften passerer ud gennem Filtrets tredobbelte Vægge, hvorved den fuldstændig renses. Naar selve Filtret efter nogen Tids Brug maatte være blevet noget tilstoppet med Støv, kan det renses i Løbet af faa Sekunder.

Støvsugeren drives af en lille, men kraftig elektrisk Motor, der er anbragt ovenpaa Beholderen; den er meget fikst placeret og kan let tages af. Denne Motor er i fast Forbindelse med en Turbinesuger, der frembringer Luftfortynding ovenover Filtret og derved trækker den rensede Luft ud af Støvsugeren.

Til denne Støvsugers øvrige Fordele hører den Egenskab, at den er meget holdbar, fordi den er forsynet med Kuglelejer; kun disse og Motoren er udsatte for Slid, der yderligere forringes ved Smøring med en Draabe Olie engang imellem. Efter den forskellige Anvendelse kan benyttes Sugning med 6 forskellige Styrker med ikke ringe indbyrdes Variation. Endelig bør bemærkes, at den er fri for Stempler, Ventiler, Remme, Tandhjul o. l. og derfor ikke kræver Tilsyn og ej heller er udsat for at komme i Uorden.

Om en saadan Støvsugers Anvendelighed behøver man ikke at forklare meget i denne Hygiejnens og Støvhadets Tidsalder. Huse, Automobiler, Sporvogne, Jernbanevogne, Tæpper, Portierer, Gardiner og Møbler bliver ved dens Hjælp let og hurtig fri for Støv, Snavs og Bakterier; og det fjernede hvivles ikke op, men kan uskadeliggøres for bestandig.

At en Støvsuger hurtig betaler sig selv ved Forøgelse af f. Eks. Tæppers og Stoffers Varrighed, er en bekendt Sag. „Nilfisk“ gør det saa meget snarere, som den er særdeles sparsommelig i Drift; den bruger kun for nogle faa Ører Elektricitet i Timen.

Det maa glæde enhver, der er interesseret i dansk Arbejdes Fremme, at se vor hjemlige Industri tage Konkurrencen op med forholdsvis nye Opfindelser fra Udlandet; og det maa glæde dobbelt, naar vor Konkurrencedygtighed viser sig saa betydelig som Tilfældet er med Hensyn til Støvsugeren „Nilfisk“.

[Illustreret Tidende, 11. September 1910]Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com