Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Kortslutningstransformator, Titan

Dokument oprettet:26 Maj 2011
Senest ændret:26 Mar 2017


Mærkeplade for kortslutningstransformator fra Titan
En kortslutningstransformator anvendes ved kortslutningstest af fx eltavler. På ovenstående mærkeplade kan det aflæses, at pri­mærsiden A-B-C er koblet i trekant D og forsynes ved en spænd­ing i intervallet 6,94-6,0 kV. For den opgivne effekt på 1300 kVA modsvarer det en primærstrøm inden for intervallet 108-125 A. Sekundær­spænd­ingen a-b-c kan aftages fra en sekundær tre­kant­kobling d og har da en netspænding på 548 V. Den kan også aftages fra stjernekoblede sekundærviklinger y og har da en net­spænding på 410 V. Data på mærkepladen fore­kommer at repræ­sentere en vedvarende belastningsevne, der ikke umiddel­bart siger noget om, hvad transformatoren kan yde ved en kort­slut­ningstest. Ved Dd kobling er der ikke nogen fasefor­skydning mellem primær- og sekundærside (Dd0). Ved en Dy kobling er fasevektoren på sekundærsiden forskudt 11 · 30° = 330° efter fasevektoren på primærsiden (Dy11). Den procent­mæssige kort­slutningsspænding ek er angivet til 2,1 %. Den procentmæs­sige kortslutningsspænding er forholdet mellem den primære spænd­ing, som resulterer i nominel strømstyrke ved en kortsluttet sekundærside, og den nominelle primære spænding. For en almindelig distributionstransformator på 1300 kVA vil den procent­mæssige kortslutningsspænding snarere ligge på 6 %. En lavere ek indikerer en lavere transformerimpedans og altså en evne til højere strømstyrker ved kortslutning.Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com