Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

K. Prytz: Elektriciteten

Dokument oprettet:26 Jun 2004
Senest ændret:26 Mar 2017


En bog om elektricitet fra 1884 med undertitlen: "En Skildring af dens Frembringelses- og Virkemaader og af dens Anvendelser i det praktiske Liv med særlig Hensyn til den historiske Udvikling samt til de seneste Aars Opdagelser". På 496 sider fortælles der om alt fra lyn og torden, telegraf og telefon, elektriske generatorer og motorer, lyskilder og meget mere. Bogen supplerer undervejs de skrevne ord med "231 oplysende Afbildninger i Træsnit". For­fatteren skriver blandt andet i sit forord: "Det har været min Hensigt i nærværende Bog at give en for alle tilgængelig Fremstilling af, hvad man har opnaaet paa forskjellige Omraader ved Elektri­citetens Hjælp. Bogens Hovedindhold er derfor de praktiske Anvendelser af Naturkraften".Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com