Home

Artikler
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

Centralstationer for Elektrisk Lys, 1889

Dokument oprettet:8 Apr 2011
Senest ændret:26 Mar 2017


"Centralstationer for Elektrisk Lys" er en rejseberetning fra 1889 til Kjøben­havns Magistrat. Beretningen, der er på 40 sider plus 8 sider med 56 illustrerende figurer, er udført af daværende teknisk fuldmægtig ved Kjøben­havns Gasværker Ib Windfeld Hansen (1845-1926). På Københavns kommunes reg­ning rejste Ib Windfeld Hansen i 4 uger i januar og februar 1889 rundt i Europa for at inspicere blandt andet tyske og engelske elektricitets­vær­ker. Studierejsen var en del af en ind­ledende sondering med hen­blik på oprettelse af et elektricitets­værk i København.Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2017 Cubus | cubusadsldk@gmail.com