Home

Artikler
Robot
Netværk
Tele
Installationer
Lys
Komponenter
Elektronik
Cases
Håndværk
Elektroteknik
Historien
Af interesse
Diverse
Opslag
Billedopslag
FAQ
Video
Links
Om

Tilpasset søgning

2-polet gruppe med 2 sikringer

Dokument oprettet:18 Apr 2005
Senest ændret:26 Mar 2017


2-polet gruppe med 2 sikringer
Frem til 1934 havde 2-polede grupper (fase og nul ved AC, plus eller minus og nul ved DC) altid en sikring i både fasen og nullen. Det var for at gardere sig mod det tilfælde, at der ved en fejl blev byttet om på ledningerne i forsyningskablet til gruppeaf­bryderen. I Opfindelsernes Bog fra 1926 fortælles følgende: "Endnu større Fare vilde en Forveksling af de to Traade medføre, hvis man nøjedes med en enkelt Sikring; dersom denne ved en Fejltagelse var anbragt i Nultraaden i Stedet for i Spændings­traaden, kunde nemlig en tilfældig opstaaet Forbindelse mellem denne og f. Eks. et Vandrør give en stærk Strøm, som ikke blev afbrudt af Sikringen og derfor kunde fremkalde Ildebrand. For Sikkerheds Skyld sætter man derfor Sikring i begge Traade".
Ved en fejlramt installation i øvrigt kunne elektrikeren finde på at udskifte sikringerne med glødelamper og ud fra deres lys tolke sig frem til, om der var tale om en kortslutning eller en jord­slutning.Interne links til dette billedopslag:

Eksterne links til dette billedopslag:


Home | Copyright © 2002-2019 Cubus | cubusadsldk@gmail.com